Home Inloggen Begin mei start weer een opleiding tot coach! Uit Je Hoofd, In Je Lijf Hervind evenwicht tussen hoofd, lichaam en emoties

 

Grip op je Gedrag

 

 

Patronen doorbreken

In ons leven gebeuren er op gezette tijden zogenaamde 'life-events': momenten waarop je wakker wordt geschud en je gedwongen bent eens goed naar jezelf te kijken. Het haalt je uit de automatische piloot die doorgaans lekker veilig aanvoelt. Want gewoonlijk doen we alles automatisch, we denken er niet over na en reageren vaak vanuit impulsen. Je doet je ding, je ploetert voort in het leven en denkt het liefst zo min mogelijk na over jezelf en de pijnlijke, ergerlijke kant van jezelf. Want laten we wel zijn, het is toch veel gemakkelijker om naar de ander te wijzen en hen de schuld te geven? Maar diep van binnen weet je dat deze automatische piloot en het niet kijken naar jezelf, je op de lange termijn geen geluk geeft! Je raakt verdooft, vervreemd van de ander en je zult het leven, zoals het bedoeld is met toppen en dalen, niet echt kunnen beléven.

 

Herken je dit een beetje? Sluimert er bij jou misschien ook iets van onbehagen, dat het niet zo lekker loopt of mogelijk begint het je te dagen dat je steeds weer in dezelfde valkuilen trapt? Wellicht is er een zekere onvrede over en met jezelf ontstaan en vraag je je af of er niet een andere, betere versie van jezelf is…?
 

Wat gaat deze training over?

Deze training is ontwikkeld met een aantrekkelijke doel voor ogen: hoe kun je je oude patronen doorbreken en de negatieve gevoelens en gewoonten (eerder) herkennen en veranderen. En hoe ga je er vervolgens voor zorgen dat je meer vanuit jezélf en vanuit je gevoel, keuzes gaat maken die je weer krachtig en positief doen voelen om het leven te leiden wat je wilt, maar wél.. in verbinding met anderen. Hoe kun je èn meer plezier èn meer resultaat halen uit de dingen die je doet.  Kortom hoe kun je een gezond Ik-gevoel ontwikkelen?

 

Klinkt dit als een aantrekkelijk, maar lastig te bereiken doel voor jou? Dat zal nog wel eens mee kunnen vallen. Voor ons is de weg er naar toe in ieder geval heel helder. We hebben hem stap voor stap voor je uitgewerkt. Wat we van jou vragen is deze weg samen met ons af te gaan leggen. Want aan de hand van een gedoseerd aanbod van verschillende oefeningen, opdrachten, theorie en filmpjes, nemen we je mee op weg naar een toekomst waarin je meer bewustwording gaat ervaren. Bewustwording ten aanzien van jezelf, je gedachten, je gevoelens en je gedrag. Stap voor stap gaan we je helpen om het gehele plaatje te overzien: wie je bent, wat je doet, waarom je het doet. 

 

Nauwkeurige samenstelling van onderdelen die inzicht geven

Wil je veranderingen gaan aanbrengen in je leven, zoals deze training je schetst, dan zul je je eerst meer bewust moeten gaan worden van hoe het nu is, hoe jij reageert en wat er in jou om gaat. Zolang je dat niet gaat onderzoeken, zal er niets wezenlijk veranderen.

Deze training kent een aantal heldere stappen: we gaan van buiten naar binnen en van overzicht naar dieper inzicht. Je zult inzicht in jezelf gaan opdoen, om vanuit ‘inzicht in mij’ de brug te slaan naar ‘de ander’ om zo op een prettiger manier in het leven te staan met jezelf, met je dierbaren, collega’s en de andere mensen om je heen. Dit proces van het verwerven van inzicht is een individueel proces, wij ondersteunen je daar natuurlijk bij, maar je zult het zélf moeten gaan doen. 

 

Vaak slagen we er niet in om volledig inzicht in onszelf te krijgen omdat het een chaos is. Een chaos in je hoofd, een chaos in je dag en misschien wel in je leven. Rust is wat ons betreft een eerste noodzakelijke stap om te gaan veranderen. Vandaar dat iedere module is samengesteld uit zowel opdrachten die je ervaring en inzicht geven, als ook uit lichamelijke oefeningen die je rust en inzicht geven. De lichamelijke oefeningen bestaan uit luisteroefeningen en yoga oefeningen. Beoefening van yoga kent vele voordelen; het geeft niet alleen directe rust en ontspanning tijdens het oefenen zelf, maar het geeft ook een langdurige lichamelijke en geestelijke ontspanning, zeker naarmate je meer oefent. De ontspanning zal daarmee steeds meer deel gaan uitmaken van je algehele 'staat van zijn'.  Beide onderdelen, zowel de opdrachten èn de oefeningen versterken samen het proces van inzicht en ontwikkeling en daarmee het resultaat. 

 

Het resultaat 

En dan iets over dit resultaat. Het doel van deze training is niet gericht op het aanleren van een specifieke vaardigheid, noch om je relatie te redden, een andere baan te vinden of om in materieel opzicht rijkdom te verwerven. Het gaat in deze training om een groter iets, namelijk dat je jezelf en je emoties leert kennen om van daaruit de regie van je leven weer op te pakken, verantwoordelijkheid te nemen voor jezelf en je gedrag. Met regie pakken bedoelen we dat je je leven en de keuzes die je daarin maakt, bewust gaat vormgeven. Je gaat jezelf weer leiden, maar dan wel vanuit een gevoel van mildheid en compassie voor jezelf en de mensen om je heen, iedere dag weer.

 

 

 

Webdesign Groningen | van Heemstra WebdesignWebdesign