Home Inloggen Begin 2023 start onze top-opleiding tot coach! Uit Je Hoofd, In Je Lijf Hervind evenwicht tussen hoofd, lichaam en emoties

Artikelen

Onze route naar duurzame gedragsveranderingGeplaatst door Frances van Dinther op 19 oktober 2022.

Iedereen doet in zijn of haar leven wel eens een poging om een iets van gedrag te veranderen, denk aan de goede voornemens bijvoorbeeld. Je neemt je voor om de alcohol te laten staan, op tijd naar bed te gaan, meer te bewegen of juist minder hard te werken. En helaas is het algemeen bekend dat een ruime meerderheid (wel 80%!) van deze pogingen al binnen enkele weken strandt. 


Wij hebben dagelijks te maken met mensen die iets willen veranderen: ze willen af van de stress, ze willen het rustiger aan doen, ze willen zichzelf waarderen en vooral niet meer hollen. Hoe pakken wij dit aan? Een leven zonder stress komt namelijk niet uit de lucht vallen.

 

Alle coaches van de training Aanpak van stress, weten dat een leven zonder stress 100% te maken heeft met gedragsverandering. Het oude gedrag -wat je soms wel tientallen jaren doet- moet plaatsmaken voor nieuw gedrag wat prettiger of gezonder voor je is. En ook al is het nieuwe gedrag beter, gezonder en voelt het direct prettiger in je lijf.. dan nog moet je strijden om dit zo te blijven doen en hier tijd voor te maken. Klinkt best gek nietwaar?

 

Een mens is een gewoontedier en ons gedrag is dat des te meer. Toch zijn wij succesvol met onze trainingen en laten honderden mensen per jaar nieuw, gezond en duurzaam gedrag zien. Wat zijn onze uitgangspunten als het gaat om échte, blijvende gedragsverandering?

 

  1. 1.  De tijd is je vriend      
    Er zijn deelnemers die zó graag hun stress willen aanpakken, dat ze het liefst door het programma heen racen. Dat heeft geen enkele zin! Verandering -en zeker wanneer je duurzame verandering nastreeft- is iets wat moet inslijten. Ons programma gaat ervan uit dat een duurzame verandering tijd vergt en je bent minimaal twee tot drie maanden bezig alvorens je iets van een gewoonte gaat ontwikkelen. Alles wat goed is, komt tenslotte langzaam.

 

2. Je belemmeringen zijn het startpunt      
De route naar verandering, heeft altijd een beginpunt en een eindpunt. Weet je niet wat je uitgangspunt is, dan ben je wat ons betreft niet begonnen. Wij starten daarom altijd met een uitgebreide lijst van belemmeringen en daarmee gepaard gaande klachten. Deze belemmeringen en klachten neem je uitgebreid met je coach door en vormen de start van jouw traject. Het markeren van een duidelijk beginpunt, zorgt voor draagkracht en motivatie. 

3. Jouw einddoel zet je aan de horizon 
Nadat je de start hebt gemarkeerd, zal er vervolgens een eindpunt bepaald moeten worden. Zonder richting is het lastig navigeren. Dus waar wil je naartoe? Wat is belangrijk voor jou, waar droom je van? Als je geen richting hebt, weet je ook niet of je goed bezig bent. 

Het in kaart brengen van een concreet einddoel zorgt voor nóg meer motivatie om te starten en vol te houden. Beschrijf het doel alsof het een feit is en formuleer in positieve bewoording. Bijvoorbeeld: “Ik leef in het hier en nu en luister naar mijn lichaam”.

 

4. Motivatie is als benzine, het raakt een keer op 
Motivatie is wat ons betreft dé drijvende kracht achter verandering. Weten wat je belemmert èn het einddoel benoemen, levert de nodige motivatie op, zeker in het begin. 

Maar helaas, de rol van motivatie is minder groot dan veel mensen denken. Motivatie helpt in het begin goed, maar gaandeweg bemerk je dat het werken aan nieuw gedrag energie kost, vaak meer energie dan je kunt of wilt opbrengen. En dan vallen mensen vaak terug in hun oude patroon. 

Natuurlijk weten wij dát dit gaat gebeuren, het is alleen een kwestie van wannéér. Vandaar dat de coach altijd aanwezig is om de coachee te helpen. Bovendien maken we gebruik van apps die vanaf de start helpen om de nieuwe gewoonte te laten inslijten, door op gezette tijden reminders te geven. Je doet het traject dus niet alleen.

 

5. Het einddoel bereik je pas na 6 haltes
Het doel staat weliswaar aan de horizon, maar de weg ernaar toe kan een lastige zijn. Iedere weg bestaat uit kleine haltes op weg naar het einddoel. Erg fijn voor jou als coachee is dat wij al die tussenliggende haltes al voor je hebben ontworpen. In totaal hebben we 6 haltes ontworpen en iedere halte bevat diverse activiteiten. Hoe lang je op een halte blijft staan, bepaal je samen met je coach. Het gaat tenslotte om jouw eindresultaat.

Dat onze haltes goed in elkaar zitten en effectief zijn, laten een kleine duizend mensen zien die jou zijn voor gegaan! 

 

6. Onderweg word je de coach van jezelf 
Eenmaal onderweg wil je natuurlijk weten hoe het gaat en waar je precies bent op de route. En soms komt het voor dat je wat vertraagt of dat je (onbewust) een verkeerde afslag neemt. Dat blijkt in de praktijk helemaal geen probleem te zijn, zeker niet als je coach je hierbij helpt. Goed om te weten, álle opdrachten in ons traject zijn zodanig ontwikkeld dat je voor jezelf per dag inzichtelijk maakt wat er gebeurt. Hiermee creëer je bewustwording en dit gaat je helpen om steeds meer je eigen coach te gaan worden.

 

Onze opdrachten laten zien wat het effect is van jouw gedrag op je eigen welbevinden. De eindvragen aan het einde van iedere module leggen het verband met je eigen persoonlijke doelstellingen. Aan het einde ben je er klaar voor om je eigen Plan van aanpak te maken waarmee je toekomst-bestendig bent.

 

Meetbaar effect

De programma’s van het platform Uit je hoofd, in je lijf worden in uiteenlopende situaties en coachvragen toegepast, Bij aanvang van het programma vindt er altijd een nulmeting plaats van de huidige situatie. Aan het eind van ieder programma worden behaalde resultaten geïnventariseerd. 

 

Effectmeting, leert dat het traject daadwerkelijk duurzaam bijdraagt aan de algehele ontwikkeling van een persoon. Het ‘stap-voor-stap’-karakter van het programma, maakt dat iedereen de tijd krijgt om de materie te begrijpen, te ervaren én toe te passen, waardoor het, mits er blijvende aandacht voor is, ook duurzaam deel kan gaan uitmaken van het nieuwe gedrag. 
    

Meer informatie? Benader een van de coaches op www.uitjehoofd-injelijf.nl

  

De loopbaanprofessional goed toegerust als stresscoachGeplaatst door Willemien van den Tol op 23 juni 2021.

Steeds vaker worden wij als loopbaanprofessional geconfronteerd met zaken die niet direct over de loopbaan van de klant gaan, maar veelal met vitaliteit en stress te maken hebben. Omdat stress een goede loopbaankeuze in de weg staat, kan het een goed idee zijn om onze focus te verbreden en vitaliteit en de aanpak van stress in ons aanbod op te nemen. Willemien van den Tol deelt in deze blog haar ervaringen met ontwikkeltrajecten waarin stress een rol speelt. En welke tool zij inzet wanneer zij vermoedt dat stress een bepalende rol speelt voorafgaand of tijdens het loopbaantraject.

 

Het gevoel dat je de hele dag ‘aan’ staat

Als ik kijk naar het type klant dat zich bij mijn praktijk meldde het afgelopen jaar, dan zie ik dat ik voornamelijk met stressgerelateerde vragen te maken kreeg. En natuurlijk is het een bijzonder jaar geweest waarin we allemaal met een geheel nieuwe wereld werden geconfronteerd, maar ik zie de laatste jaren sowieso een stijgende lijn in het aantal trajecten waarin het omgaan met stress een rol speelt.

En dat kan ook bijna niet anders in een maatschappij waarin we vrijwel continu onder druk staan, we hoge eisen stellen aan onze prestaties als professional, als mens, als partner, als ouder en misschien ook mantelzorger. Het beroep dat iemand doet op zijn neocortex, het informatie verwerkende deel van de hersenen, is de laatste jaren explosief gestegen! Het gevoel dat je de hele dag ‘aan’ staat herkennen veel mensen vast. Onze westerser cultuur is sterk gericht op denken en heel weinig op het lichaam en op voelen.

 

Intensiteit van iedere belemmering

Als coach aangesloten bij het ‘Platform Uit je hoofd, in je lijf’ heb ik de afgelopen jaren ervaren dat stress weliswaar op diverse manieren wordt ervaren en geuit, maar dat er ook een aantal duidelijke parallellen te vinden zijn. Belangrijk is het vooral om zicht krijgen op de belemmeringen die de cliënt ervaart. Vervolgens is het nuttig om de cliënt te helpen de intensiteit van iedere belemmering aan te laten geven (schaal van 1 op 5) en te zien of je samen een top 5 van belemmeringen kunt maken. Deze top 5 van belemmeringen kan vervolgens een uitwerking hebben op 1. lichamelijk gebied, 2. op het energieniveau en/of 3. op de gedachten en gevoelens van iemand. Op deze manier help je de cliënt om een overzicht te maken van problemen waar hij tegenaan loopt. Dit overzicht kan al genoeg zijn om te besluiten waar je samen met de cliënt aandacht aan gaat besteden.

 

De quickscan is een verkorte vorm van de inventariserende vragenlijst die ik bij aanvang van mijn stresstrajecten gebruik en deze wil ik graag met je delen. Het kan een nuttig instrument zijn om tijdens je gesprek iets dieper op stress en de uitwerking van stress in te gaan. De quickscan is echter bedoeld als zelfscorende vragenlijst voor cliënten die willen starten met een stresstraject, maar als loopbaancoach kun je de vragen prima stellen indien je vermoedt dat stress een bepalende rol speelt voorafgaande of tijdens het loopbaantraject. Ga dan samen in op de vragen tot het kopje Motivatie. Download de quickscan hier.

 

Alhoewel een gemiddelde loopbaanprofessional veel in zijn mars heeft en gewend is om met een veelheid van instrumenten te werken, lijkt een nieuw vakgebied -zoals omgaan met stress- best lastig om eigen te maken. Vooral ook omdat de cliënt professionele en optimale ondersteuning nodig heeft bij zijn/haar verandering in denken en voelen.

Ik stond 3 jaar geleden voor deze keuze: als ik me echt in de aanpak van stress wil verdiepen, waar moet ik dan beginnen? Inmiddels help ik nu 3 jaar al mijn cliënten om duurzaam van stress af te komen en dat altijd in combinatie met de online leeromgeving ‘Aanpak van stress’ waarmee cliënten dagelijks oefenen om de balans tussen denken en voelen te herstellen.


Bron: Noloc website voor loopbaanprofessionals
Iedereen zou naar de sportschool voor de mind moeten gaanGeplaatst door Frances van Dinther op 13 januari 2021.

  

Iedereen zou naar de sportschool voor de mind moeten gaan


Je lekker voelen is alleen bereikbaar als je dagelijks werkt aan je mentale conditie!

 

 

'Uit cijfers van TNO blijkt dat in Nederland 1,3 miljoen mensen in 2019 last hadden van stress, psychische klachten, burn-out en geestelijke oververmoeidheid. De kosten van werkstress gerelateerd verzuim zijn opgelopen tot 3,1 miljard euro per jaar (2018). Niet voor niets heeft de overheid sinds enkele jaren de week van de werkstress in het leven geroepen, waarmee het ministerie van SZW aandacht wil vragen voor dit steeds groter wordende probleem in Nederland.

 

Het is bizar te beseffen dat wij in ons land sinds de tweede wereldoorlog nog niet eerder zo welvarend zijn met elkaar, maar dat ons geestelijke welbevinden zich op een dieptepunt bevindt. Hoe is dit zo gekomen en belangrijker wat kunnen we eraan doen?

 

Al 20 jaar kom ik dagelijks in aanraking met mensen die zich niet ok voelen, ze zijn overwerkt, voelen zich neerslachtig, niet gewaardeerd, zitten in de verkeerde baan of zijn soms uitgevallen als gevolg van een overbelasting op hun draagkracht. Kortom, er is iets aan de hand en dus kloppen mensen op deur van mijn praktijk. Let wel, ik werk als coach met gezonde mensen, alleen het mentale welbevinden is op dat moment verre van optimaal.

 

 

Overmatig denken de boosdoener

Door inmiddels tientallen jaren praktische ervaring op te doen met een groeiende groep mensen die niet goed in hun vel zit, heb ik beter zicht gekregen op wat er aan de hand is en wat iemand kan doen om zich beter te voelen en zich blijvend beter te voelen. Ik wil de kern graag delen met een groter publiek omdat we zo het tij wellicht kunnen keren.

 

Een belangrijke conclusie die ik enkele jaren geleden ben gaan trekken ten aanzien van de (gezonde) mens die zich mentaal niet goed voelt, is dat het denken de overhand heeft genomen, waardoor het steeds lastiger wordt om er grip op te krijgen. En in sommige gevallen is het denken nauwelijks meer een halt toe te roepen.

De tegenhanger van ons denken, is het voelen. En wil je je als mens mentaal gezond en prettig voelen, dan is het noodzakelijk dat je denken en je voelen in balans zijn. Simpel gezegd kun je stellen dat wanneer je ‘het denken’ meer terugschroeft en ‘het voelen’ meer ‘aan’ weet te zetten, dat je mentale conditie langzaamaan verbetert.

 

 

Resultaten door te oefenen

Dit is de reden dat ik in 2014 het platform Uit je hoofd, in je lijf heb opgericht, waar inmiddels zo’n 30 coaches aan verbonden zijn. Samen helpen we iedere dag tientallen mensen om de balans tussen het denken en het voelen weer te herstellen. Dat kunnen we niet alleen bereiken door het simpelweg voeren van gesprekken. Er is meer nodig om dit te bereiken en resultaten komen niet uit de lucht vallen. Ook hier zijn -evenals in iedere andere situatie- de resultaten slechts de opbrengst van hard werken. Doet men mee aan een van de online programma’s, dan is men zich hiervan goed bewust, want alleen door het dagelijks oefenen en trainen van de geest, worden resultaten behaald.

 

Omdat we het zo druk hebben vandaag de dag en er altijd andere zaken zijn die aandacht vragen in ons drukke bestaan, zullen we mensen moeten verleiden om te oefenen. Het moet niet alleen makkelijk zijn om aan jezelf te werken, maar ook de omgeving moet er aantrekkelijk uit zien.

 

 

3 elementen samen zorgen voor verandering

Omdat ik heb gemerkt dat het voeren van enkel gesprekken onvoldoende bijdraagt aan het permanent oplossen van het probleem, - het indammen van een overactieve geest- bestaan onze trajecten altijd uit 3 elementen samen, die wel resultaat boeken.  Elk van deze componenten heeft een andere bijdrage aan het geheel en samen zorgen ze ervoor dat de balans tussen denken en voelen zo snel als mogelijk wordt hersteld.

 

I Individuele aandacht van de coach stimuleert

Een coachtraject wordt meestal positief beoordeeld door een cliënt. En aan de basis van een goede beoordeling, ligt vaak de oprechte aandacht van de coach ten grondslag. Dat is ook logisch: het is fijn als iemand alle tijd vrijmaakt om naar jouw verhaal te luisteren. Als de coach dan ook nog eens de juiste technieken in huis heeft om je te laten inzien wat eraan schort, zal iemand zich echt beter gaan voelen. De vraag is echter: voor hoe lang? Wat gebeurt er zodra de aandacht weg valt, omdat het traject ten einde is? Zullen de opgedane inzichten dan blijvend zijn? Ik ben van mening dat er meer nodig is dan enkel mijn betrokken en stimulerende aandacht voor de cliënt. Ik zie mijn gesprekken slechts als motiverend en ook inzicht gevend om aan het werk te gaan.

 

II Online leer en oefenomgeving

Een coach nog zo goed kan zijn en kan nog zulke goede technieken in huis hebben, maar échte blijvende verandering treedt pas op als er dagelijks wordt geoefend. Hierdoor maakt iemand van binnenuit stapsgewijs een verandering door. Pas wanneer het ‘denken’, het ‘voelen’ en het ‘doen’ worden betrokken in die verandering, ontstaat de kans op een blijvend resultaat.

Om juist om dit dagelijks oefenen te stimuleren, combineren wij de individuele aandacht van de coach altijd met de online leeromgeving. In deze omgeving kan de cliënt naar hartenlust oefenen en werken aan zijn gedragsverandering. De gesprekken met de coach vormen de katalysator, maar de verandering zelf wordt veroorzaakt door de leeromgeving. In deze leeromgeving staat ook weer het ‘denken-voelen-doen’ centraal. Deze aspecten zijn vertaald in stukken theorie, lichamelijke oefeningen en opdrachten.

 

III Online sportschool voor de mind

Eigenlijk is het vreemd dat er in onze maatschappij jarenlang alleen maar aandacht was voor onze fysieke gezondheid, mogelijk heeft onze mentale gezondheid daardoor drastisch kunnen verslechteren. Om je mentale weerbaarheid te versterken en sterk te houden, maken we gebruik van een online sportschool voor de mind. Je kunt niet verwachten dat je hoofd weerbaar is, met kalmte reageert en een goede conditie heeft, als je niet naar de sportschool gaat en dagelijks traint. Om blijvende resultaten te kunnen boeken voegen we deze derde online component toe aan onze trajecten. Cliënten ontvangen van ons als onderdeel van hun traject een jaarabonnement op het platform Meditatie.live. Wanneer cliënten met behulp van de oefeningen van dit platform, zeer regelmatig hun hoofd gaan trainen, zal dit het traject en de beoogde verandering een enorme boost geven.

 

 

Een goede mentale conditie vraagt om blijvende beoefening

En natuurlijk is het bereiken van een balans tussen denken en voelen nooit 'klaar' of 'af'. Als deze gewilde balans er eenmaal is, zal je als deelnemer erop moeten letten dat deze balans nauwlettend bewaakt wordt. Er liggen immers altijd verstoringen van buitenaf op de loer. 

Uiteraard willen wij dat onze cliënten langdurig kunnen genieten van hun nieuwe gevoel van welbevinden, dat is ook de reden dat we elke deelnemer een plan van aanpak laten maken in de laatste module. Dit plan van aanpak wordt door de coach in een mooie handleiding geprint en dient als leidraad voor de toekomst.

 

Voorts is het bewaken van de balans iets wat dagelijks aandacht behoeft. Aandacht voor geest en lichaam op dagelijkse basis blijft voor iedereen nodig om het mentale welbevinden op peil te houden. De vergelijking met de lichamelijke conditie gaat ook hier wederom op: als je wilt dat je mentale conditie op hoog niveau blijft, dan zal je moeten blijven trainen. Doe je dat niet, dan gaat je conditie langzaam maar zeker weer achteruit.

 

Wat is het verschil tussen ontspannen en mediteren?Geplaatst door Frances van Dinther op 12 januari 2021.

Stel je ziet iemand doodstil rechtop zitten op de grond of op een stoel, ogen gesloten en handen in de schoot of op de benen. Kun je dan zien of die persoon een ontspanningsoefening doet, een mindfulness oefening of misschien aan het mediteren is? Waarschijnlijk niet. Deze drie activiteiten lijken behoorlijk op elkaar. Wat zijn nu precies de verschillen tussen deze drie en wat bied en wij aan in samenwerking met het platform Meditatie.live?

 

Ontspanningsoefeningen

Ontspanningsoefeningen zijn van de drie het meest eenvoudig te omschrijven en te begrijpen. Het doel, de reden waarom je ze doet, is heel duidelijk: om te ontspannen. Het resultaat is ook heel direct voelbaar. Als je je ná een oefening meer ontspannen voelt dan ervoor, dan is de oefening goed gelukt en heb je voor dat moment je doel bereikt. Je richt je op direct resultaat, tijdens de oefening al. De volgende keer dat je weer onrustig voelt of stress ervaart doe je opnieuw een ontspanningsoefening.

Het is ook prima om bij een ontspanningsoefening lekker weg te dromen, een beetje te soezen, of zelfs in slaap te vallen. Dit zijn toch immers allemaal tekenen van ontspanning? Ontspanningsoefeningen kunnen ook gebruikt worden als je niet in slaap kunt komen. Je bent dan ook weer uit op direct resultaat. Je kunt niet slapen, en doet een ontspanningsoefening om te ontspannen en in slaap te vallen.

 

Mindfulness

De oefeningen die je bij mindfulness doet, kunnen veel weg hebben van ontspanningsoefeningen. Toch zijn er kleine maar belangrijke verschillen, en die hebben weer te maken met de doelstelling. Het woord ‘mindfulness’ kun je vertalen met aandacht. Mindfulnesstraining wordt dan ook wel eens aandachttraining genoemd. Het doel van mindfulness oefeningen is om je te ‘trainen in aandachtig zijn’. Heel precies waarnemen en ervaren. Je richt je dan voornamelijk op wat zich in jezelf afspeelt: je gedachten, je gevoelens, lichamelijke sensaties. Je oefent met aandacht waar te nemen wat er is, hier en nu, zonder daarover te oordelen.

Mindfulness leert je aandachtig en zonder oordelen te kijken naar alles dat er wat er is, zowel de ‘positieve’ als de ‘negatieve’ dingen. Het leert je te onderkennen wat er is. Het blijkt dat als je je regelmatig traint in mindfulness, dat dit een klein beetje afstand kan scheppen tussen jou en alle fenomenen die je waarneemt (zoals gedachten, gevoelens en lichamelijke sensaties). Daarmee hebben die dingen -met name zaken die je gewoonlijk als negatief bestempelt- iets minder grip op je, iets minder invloed.

 

Meditatie

Meditatie is van de drie het moeilijkst te begrijpen en onder woorden te brengen. Je zou mediteren kunnen omschrijven als zitten (of liggen, of lopen) zonder doel. Alleen maar ‘aanwezig zijn’, in het hier en nu. De problemen rondom het praten over meditatie komen voort uit het feit dat het juist gaat om iets dat buiten de taal en het verstand ligt. Het gaat om ervaren. En zodra je vervolgens probeert die ervaring met je verstand te begrijpen en onder woorden te brengen, sla je de plank eigenlijk direct al mis.

 

Een verschil met ontspanningsoefeningen is dat je bij meditatie probeert wakker en aanwezig te blijven, terwijl je bij ontspanningsoefeningen best lekker een beetje weg mag doezelen. Meditatie zul je daarom niet zo snel liggend doen, maar eerder in een rechte zithouding. Een verschil met mindfulness is dat je bij meditatie minder bezig bent met het benoemen van wat je ervaart, dus met taal en woorden. Het is meer een kwestie van ervaren wat er te ervaren valt, op dit moment.

Starten met mediteren
Als je een training volgt bij Uit je hoofd, in je lijf, krijg je ook oefeningen van het platform Meditatie.live aangeboden. Sommige coaches regelen ook een abonnement voor je naast je training. Je zult ervaren dat de verschillende trainers van Meditatie.live allemaal hun eigen oefeningen aanbieden. Dat kan soms een ontspanningsoefening zijn of een oefening uit de mindfulness traditie en soms zal de oefening meer weg hebben van een visualisatie en zit je lekker in je verbeelding aan het strand.

Dat maakt meedoen juist zo leuk: iedere dag is er een nieuwe trainer en zul je een andere oefening ervaren. Wat de oefeningen echter met elkaar gemeen hebben, is dat ze voor een beginner goed te volgen zijn. 

Bron: Meditatie.live
Bieden wij een mindfulness training aan?Geplaatst door Frances van Dinther op 16 september 2019.

  

Is de training die jullie geven niet een soort mindfulness-cursus? Dat is een van de vragen die wij als coaches met regelmaat krijgen van onze deelnemers en opdrachtgevers. En wij kunnen ons voorstellen dat het voor een buitenstaander best lastig is om het onderscheid te zien tussen alle trainingen en cursussen die er tegenwoordig worden aangeboden op het gebied van mentaal welbevinden, ontspanning en ontwikkeling.

 

Om maar direct met de deur in huis te vallen: nee onze trainingen zijn geen mindfulness trainingen, alhoewel we wel lichamelijke oefeningen inzetten om ons doel te bereiken. Mindfulness betekent simpelweg: volledig bewust zijn van de huidige ervaring. Met een mindfulness oefening of meditatie richt je je aandacht op het heden. Het idee hierachter is: daar waar je aandacht is, daar ben je. Mindfulness gaat dus over de kunst om aanwezig te zijn in het hier en nu. 

 

De meeste mensen zitten veel in hun hoofd. Maar gedachten gaan altijd over het verleden of over de toekomst, nooit over het hier en nu. En deze gedachten zitten vaak vol met spijt, boosheid of angst. In dat opzicht is het niet heel vreemd dat je stress boosheid, angst of verdriet voelt. Bij mindfulness leer je dat je niet in je gedachten gaat zitten en je vastklampt aan een emotie, maar dat je deze gedachten slechts observeert. Je kijkt ernaar zonder erin mee te gaan. Mindfulness gaat ervan uit dat je niet over je eigen denkproces oordeelt. Het zijn slechts gedachten… en jij kijkt gewoon toe. Dit proces van observeren maakt je innerlijk rustig. 

 

Ook in onze trainingen gebruiken we de kennis van de helende kracht van mindfulness-meditatiebeoefening. Maar we willen graag een stapje verder gaan in dit proces, want het beoefenen van mindfulness zonder je onderliggende problemen aan te pakken, helpt ook de meest trouwe meditatiebeoefenaar niet verder. Het gevaar kan zijn dat meditatie een soort vlucht uit de werkelijkheid gaat worden, zonder dat je iets op gaat lossen. Meditatie is geen toverstaf dat bij beoefening al je problemen wegruimt, want die uitputtende baan of relatie, verandert echt niet door jouw mindfulness beoefening. Sterker nog, een constante focus op jouw onrustige, depressieve gedachten – die je vervolgens niet in de realiteit gaat aanpakken- kan juist een mentale onbalans versterken.

 

Wat wij als coaches van ons platform dus heel belangrijk vinden, is dat onze deelnemers intensief begeleid worden in het hele proces van vertragen-voelen-onderzoeken-en aanpakken van hun situatie en de gedachten.

 

Met beide trainingen op dit platform richten wij ons op het verkrijgen van begrip en zicht op jouw situatie. Een beter begrip zal namelijk leiden tot een gerichte aanpak van je problemen. Als wij gedachten en emoties niet alleen simpelweg waarnemen, maar ze vooral kunnen begrijpen vanuit ‘oorzaak-gevolg’, betekent dit dat je de context meeneemt. Je gedachten en emoties staan altijd in relatie tot je acties en je manier van handelen in deze wereld. Als je dit overziet en begrijpt, kun je er constructief mee aan de gang. 

 

Om dit ‘begrijpen’ voor elkaar te krijgen zetten wij een divers arsenaal aan oefeningen, opdrachten en theorie in, die gezamenlijk tot doel hebben om de keten van ‘situatie-gedachten-gevoelens en handelen’ echt te zien zoals ze ontstaan. Denken, voelen en doen gaan dus hand in hand op weg naar méér rust méér kracht en méér eigenwaarde. 

 

Hoe een rustige ademhaling alles kan veranderen..Geplaatst door Frances van Dinther op 15 maart 2019.

Ademen betekent dat we leven. De ademhaling is er altijd, elk moment en ze vindt automatisch plaats. Ademen doe je vooral om zuurstof binnen te krijgen en afvalstoffen kwijt te raken. Maar wist je dat denken of piekeren ervoor kan zorgen dat je vijf keer sneller ademt dan je lichaam eigenlijk nodig heeft?

 

Onze ademhaling en met name de frequentie van onze ademhaling, wordt beïnvloed door fysieke spanning, door onze emoties en door onze geest. De geestelijke druk in de vorm van stress en piekeren, wat we natuurlijk allemaal in een bepaalde mate ervaren, is een belangrijke oorzaak van te snel ademen. Maar als je hoofd altijd zo vol zit met gedachten, gaat dit een normale toestand worden. Je hebt niet eens meer in de gaten dat je brein onrustig en actief is en dat daaraan gekoppeld, je ademhaling versnelt en onrustig is. Een langdurige snelle ademhaling kan tot allerlei fysieke klachten leiden. 

Door té snel of teveel ademen schakelt je lichaam over op een hogere verbranding, waarbij je energie té snel wordt verbruikt en je lichaam gaat compenseren om dit op te vangen: namelijk nog sneller werken. Deze versnelling kan op den duur allerlei lichamelijke klachten geven. Bij deze klachten denken we in eerste instantie niet aan: simpelweg 'verkeerd ademen'.

 

Terwijl een goede, rustige ademhaling van veel grotere invloed op ons welbevinden is dan de meeste mensen denken. Een rustige ademhaling staat aan de basis van rust in je hoofd en rust in je lijf. Want met behulp van onze ademhaling kunnen we namelijk onze geestelijke toestand en onze emoties beïnvloeden! Je zou kunnen zeggen dat de ademhaling daarmee als het ware een brug vormt tussen ons lichaam enerzijds en onze geest anderzijds.

Het doen van een ademhalingsoefening heeft als resultaat dat er vrijwel direct ontspanning wordt ervaren. Maar wist je dat door regelmatige beoefening je ook op de lange termijn een beter adempatroon kunt gaan ontwikkelen? Het is een kwestie van tijd vrijmaken voor jezelf (dat is op zich al lastig genoeg!) en gedurende minimaal een week of drie dagelijks vol te houden. Kijk dan eens wat er gebeurt met jou en in jou..?

 

De coaches van dit platform nodigen je uit om je ademhaling eens een aantal weken te trainen door het simpelweg toepassen van een dagelijkse ademhalingsoefening gedurende ongeveer 10 minuten. Je kunt de oefening van onze trainingen gratis beluisteren door de gratis minitraining aan te schaffen in onze webshop. Het bestand van de oefening, kun je vervolgens afspelen vanaf de site of downloaden op je computer.

 

Het lichaam als succesfactorGeplaatst door Frances van Dinther op 18 december 2018.

Ieder jaar volgen meer dan honderd mensen een van de trainingen van ons platform ‘Uit je hoofd, in je lijf’ en alhoewel de reden om een traject te starten kan verschillen, zie wij als coaches heel duidelijk terug dat in de kern van iedere coach- of hulpvraag, ‘het overactieve brein’ veelal de reden is dat men zich mentaal niet prettig voelt. De huidige maatschappij en hoe deze in elkaar steekt, doet immers een groot beroep op onze cognitie waardoor onze hersenen vrijwel permanent in de vijfde versnelling staan.. Het denken gaat maar door en als gevolg daarvan reageert ons lichaam met een vecht-, vlucht- of freeze-stand.

 

Hoe zit het precies?

Onze samenleving kenmerkt zich door een overwaardering van de geest, of het nu ging om je leerprestaties op school, de wijze waarop je jezelf uitdrukt of verwoordt, de examens die je hebt afgelegd of hoe je presteert op je werk, het is overwegend het product van ons cognitieve brein. En laten we eerlijk zijn, onze ratio is inderdaad enorm belangrijk om te kunnen overleven. Maar van oudsher is er voor gevoelens in onze maatschappij veel minder ruimte. Openheid over gevoelens wordt in onze samenleving vaak geassocieerd met zwak zijn, machteloosheid of instabiliteit. 

 

We zijn emoties als iets ingewikkelds gaan beschouwen waar we weinig grip op lijken te krijgen. De meeste mensen zijn nauwelijks meer in staat gevoelens te herkennen en erkennen omdat we geleerd hebben onszelf te censureren en lastige gevoelens weg te stoppen of te rationaliseren. Of zoals Elisabeth Kubler-Ross het stelt: “Velen van ons worden 's morgens wakker en lopen naar de douche, waar we het vuil van gisteren wegwassen, terwijl de emoties van gisteren gewoon blijven zitten.”

 

Dempen van gevoelens

Een opvallende gewaarwording die wij bemerkten bij de cliënten die we de afgelopen jaren hebben mogen begeleiden met onze aanpak, was dat niemand van hen in staat was om selectief emoties te dempen. Wanneer de donkere emoties bij iemand niet gevoeld mogen worden, dan ontneemt deze persoon zichzelf direct ook de lichte emoties. Eigenlijk kun je je voorstellen dat deze persoon zichzelf met het dempen van zijn gevoel binnen een soort bandbreedte plaatst, weliswaar met het comfort van het niet hoeven voelen van de bodem van de put, maar ook de toppen van geluk liggen buiten het bereik. Het lukt niemand om een lijstje met negatieve emoties te maken en zich voor te nemen om het leven in te gaan richten zonder emoties als teleurstelling, verdriet, machteloosheid, woede, schaamte, schuld en pijn. Wanneer je deze buiten de deur houdt, ervaar je simpelweg weinig geluk. Het weer dúrven voelen van alles wat het leven te bieden heeft, dat is de sleutel naar mentaal (en fysiek) welbevinden.

 

Wat cijfers

Werkstress is beroepsziekte nummer 1 volgens het TNO.  OM werkstress voor de gehele beroepsbevolking aan te pakken vindt sinds 2014 de week van de werkstress plaats, op initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Werkstress als reden voor verzuim is gestegen van zestien procent in 2015 naar inmiddels twintig procent van het totale verzuim in 2018. Zestien procent van de werknemers ervaart burn-outklachten. Dit leidt tot uitval, misère voor de werknemer en hoge kosten voor de werkgever. In 2016 waren de totale kosten voor verzuim gerelateerd aan werkstress 2,5 miljard aan negen miljoen door stress verzuimde werkdagen! Het belang om zaken gericht en effectief aan te pakken zijn dus groot.

 

Waarom praten alleen niet helpt

In Vrij Nederland werd in november 2018 een mooi artikel geschreven over de zienswijze van Prof. Dr. Bessel van der Kolk, hij doet al meer dan 30 jaar onderzoek in Amerika naar psychische klachten, in het bijzonder naar trauma. Van der Kolk geeft in het artikel aan: ‘Na een traumatische gebeurtenis kan het lichaam in een vlucht- of vechstand blijven staan.. ‘Praten is dan vaak de standaard behandelmethode, alhoewel dat niet altijd helpt’, zo kopt het artikel. Van der Kolk deed veel onderzoek naar wat zich afspeelt in het brein van getraumatiseerde mensen. ‘Daarin werd duidelijk dat het taalcentrum in de hersenen, zich bij heftige ervaringen afsluit. Hierdoor kunnen mensen met een vorm van trauma moeilijk taal vinden om zaken te beschrijven’ zo concludeert hij op basis van jarenlang onderzoek.

 

Vrij Nederland geeft verder aan in het bewuste artikel: ‘Praten over trauma -de dominante aanpak die studenten psychologie sinds het begin van de negentiende eeuw aangeleerd krijgen- helpt maar deels. Praten kalmeert het lichaam niet, terwijl iemand met een trauma, daar juist behoefte aan heeft. Natuurlijk heeft praten over je problemen heus wel zin en het nuttige aan bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie is dat het je helpt begrijpen: dit is er gebeurd met mij. Maar begrijpen waaromje iets voelt, verandert weinig aan hoeje je voelt.’ (Vrij Nederland, november 2018)

 

Wij pleiten voor een ‘Hoofd-lijf aanpak’

Van der Kolk komt met al zijn onderzoek uit op een andere aanpak, welke erop gericht is om het lichaam te kalmeren. Een vorm van lichaamsgerichte therapie is veel effectiever in de aanpak van traumatische klachten of problemen. 

 

Zijn bevindingen sluiten aan bij de cijfers die wij ieder jaar weer kunnen laten zien over alle deelnemers die onze lichaamsgerichte aanpak hebben gevolgd. Onze aanpak gaat ervan uit dat we altijd het lichaam betrekken bij het leerproces. Grofweg bestaan onze stappen uit: vertragen, het lichaam kalmeren en datzelfde lichaam benutten om zaken te doorvoelen en uiteindelijk van daaruit zaken ander aan te pakken.

 

Beide trainingen van het ‘Platform Uit je hoofd, in je lijf’ kun je zien als een praktische vertaalslag naar het daadwerkelijk gaan (leren) voelen. Waar en hoe manifesteert een gevoel zich bij jou als persoon en hoe kun je ‘het voelen’ meer gewaar worden? Door gevoelens weer écht te leren voelen en vervolgens via een stappenplan te gaan managen, leren deelnemers zichzelf eerder los te maken van gebeurtenissen. Door het managen van gevoelens voorkom je dat je overweldigd raakt door je emotionele reactie.

 

Meetbaar effect

De programma’s worden in uiteenlopende situaties en coachvragen toegepast, al dan niet onder begeleiding van een coach. Bij aanvang van het programma vindt er altijd een nulmeting plaats van de huidige situatie, waarbij persoonlijke belemmeringen en (lichamelijke) klachten nauwkeurig worden geregistreerd. Aan het eind van ieder programma worden behaalde resultaten geïnventariseerd. Na toestemming van de deelnemer, kan de effectiviteit van het programma via een digitale uitdraai op grote schaal worden gemeten. Effectmeting bij klanten van het eerste uur, zij die het programma vijf jaar geleden direct na de introductie hebben gevolgd, leert dat het traject daadwerkelijk duurzaam bijdraagt aan de algehele ontwikkeling van een persoon. Het ‘stap-voor-stap’-karakter van het programma, maakt dat iedereen de tijd krijgt om de materie te begrijpen, te ervaren én toe te passen, waardoor het, mits er blijvende aandacht voor is, ook duurzaam deel kan gaan uitmaken van het nieuwe gedrag.

 

Meer informatie? Benader een van de coaches op www.uitjehoofd-injelijf.nl

Bron: Vrij Nederland
Hoe we een burnout kunnen voorkomenGeplaatst door Frances van Dinther op 15 juni 2018.

Wij als coaches van dit platform ontvangen dagelijks onze klanten en we vernemen van hen de problemen waar iedereen steeds weer mee worstelt. Zo langzamerhand kunnen wij niet anders dan concluderen dat we met zijn allen stelselmatig teveel in ons hoofd zitten, we zijn breinwerkers geworden.


En deze maatschappij vraagt er tenslotte om: velen van ons doen werk waar we ons brein voor moeten gebruiken. Het aantal mensen in de huidige maatschappij die voornamelijk zijn handen gebruikt in zijn werk, neemt elk jaar af. Nederland wordt meer en meer een kenniseconomie, hetgeen betekent dat onze economie voornamelijk vaart op onze kennis en innovatie.

 

En terwijl zovelen van ons iedere dag weer afhankelijk zijn van onze hersenen en er een groot deel van de dag een beroep op doen, weten we eigenlijk niet goed waar onze grens ligt en hoe we onze hersenen gezond kunnen houden. Wat ik als coach in mijn praktijk zie is dat mensen hun brein teveel en onnodig uitputten. We zijn simpel gezegd niet efficiënt bezig, niet gericht op 100% met één taak, want het liefst verdelen we onze aandacht over meerdere gebieden tegelijkertijd en gaan we daarmee door tot in de kleine uurtjes. We denken dat we efficient bezig zijn door te multitasken, maar het tegendeel is waar. Kijk voor de grap eens naar dit filmpje, klik op de link.

 

Bovendien zorgt het dag en nacht verbonden zijn met de elektronische wereld er ook voor dat we nooit meer even ‘uit’ staan. Inmiddels durf ik wel te stellen dat we met ons brein continu in 5eof 6eversnelling zit, zonder ook maar een moment het gas los te laten. Dat is ook en van de redenen dat steeds meer jongeren met een burnout geconfronteerd worden.

De conclusie van dit stukje tot zover, is wat ons betreft tweeledig: 
1. ons brein is niet goed in staat om twee dingen tegelijk te doen
2. Ons brein heeft het nodig om even ‘uit’ te staan, niet alleen tijdens de slaap

Maar hoe kunnen we deze twee gevaren pareren, in een maatschappij en in een tijdgeest waarin we 24/7 paraat moeten zijn, waarin we altijd moeten presteren en waarin we altijd direct moeten reageren op van alles en nog wat?

 

Je kunt beide problemen tackelen met één simpele oplossing: verdeel je tijd in blokken en probeer je daar zoveel als mogelijk aan te houden. Dat betekent dat je moet gaan plannen en soms creatief moet zijn met oplossingen. Er is een tijdsblok voor alles: voor internet, voor email, voor vergaderen, voor sporten, voor koken, voor spelen met je kinderen, voor televisie kijken. Doe deze blokken met 100% aandacht en doe geen twee dingen door elkaar. Je maakt eenvoudig weg tijd voor een onderwerp en je laat je niet afleiden. Ook voor het echte ‘denken’ maak je tijd en deze laat je niet verstoren door een telefoontje of een email. 
Je zult zien wat voor een prachtige en creatieve oplossingen er dan boven komen drijven. En het opdelen van je beschikbare tijd in blokken betekent dat er ook tijd is voor een avondritueel en voor slapen, je brein kan weer tot rust komen en energie opdoen voordat het weer tijd is om ‘aan’ gezet te worden.

 

Je begrijpt vast: het plannen is niet zo moeilijk en is voor ons allemaal wel te doen. Maar om hier in de praktijk ook echt een succes van te maken hebben we meer nodig, namelijk: wilskracht, assertiviteit en discipline om je hieraan te houden. Excuses zijn er uiteraard in overvloed. Heel vaak hoor ik: “Dat klinkt wel leuk, maar dat kan echt niet in mijn werk, ik moet gewoon altijd beschikbaar zijn”.  Oh ja? Is dat écht zo of houd je jezelf voor de gek, omdat je gewoon verslaafd bent?

 

Wij willen je vanaf dit platform uitdagen, stimuleren en misschien wel confronteren door hierover na te denken en voor jezelf te bepalen hoe goed jij voor je eigen brein zorgt. Ga je de uitdaging aan? Neem jij je denkend brein in bescherming of laat je de maatschappij en de ICT de baas spelen? Op ons interne forum wordt een prachtig filmpje gedeeld over de beschikbare tijd die we hebben. Voor iedereen die geen training bij ons volgt, klik hier.

 

 

Meet (en maak) je eigen geluksscore!Geplaatst door Frances van Dinther op 21 september 2017.

Wat is geluk? En zijn wij in Nederland nou zo veel gelukkiger dan in de landen om ons heen? En zo ja; waar ligt dat dan aan?

Vragen waar onze overheid de laatste jaren ook sterk in geïnteresseerd is, want behalve economische vooruitgang heeft ons land ook baat bij maatschappelijke vooruitgang. Er is een groeiend besef dat naast het bruto binnenlands product (bbp) ook andere indicatoren van belang zijn om te beschrijven hoe het met een land gaat.

 

Met de geluksmeter van het CBS (zie bijgevoegde link om de test zelf te doen!) kunnen mensen zelf online hun persoonlijke gelukscore berekenen en deze vergelijken met de score van de gemiddelde Nederlander of specifieke bevolkingsgroepen. Hiervoor moeten acht vragen over tevredenheid met bepaalde onderdelen van het leven worden beantwoord. Gemiddeld geeft de Nederlander in 2015 een 7,1 om zijn geluksgevoel uit te drukken. 

 

Veel economen onderzoeken al jaren naar het verband tussen inkomen en het globaal ervaren gevoel van geluk. De resultaten tonen telkens weer aan dat het inkomensniveau wel degelijk belangrijk is voor de geluksscore, zeker wanneer het inkomen laag is. Maar als mensen hun basisbehoeften weten te vervullen, dan levert meer geld, niet meer geluk op.

Zo blijkt uit Amerikaans onderzoek dat de rijkste Amerikanen uit de top van het bedrijfsleven, nauwelijks meer geluk ervaren dan hun werknemers! Kennelijk gaan andere geluksfactoren dan een rol spelen.

 

Maar hoe zit het dan met de stelling dat het leven pas bij 40 begint? Of bij 50? Of nog later?

Als je deze stelling en andere vragen voorlegt aan jongeren, dan verwachten zij dat ze minder gelukkig zullen zijn, naarmate ze ouder worden. En als je dezelfde vragen voorlegt aan ouderen, dan herinneren zij zich vooral de gelukkiger tijden van vroeger, maar klopt dat met wat ontwikkelingspsychologen ook aantreffen? Je zou kunnen denken dat door een zwakkere gezondheid, slechter geheugen of verlies van een partner, het geluk met het klimmen der jaren afneemt.

 

Maar uit onderzoek blijkt dat oudere volwassenen doorgaans gelukkiger zijn dan jongeren, hetgeen ook wel de ‘paradox van het ouder worden’ wordt genoemd. Samen met de leeftijd en ervaring, komt de wijsheid dat je los van je omstandigheden, gewoon gelukkig en tevreden kunt zijn. Deze benadering gaat ervan uit dat we zelf voor ons geluk verantwoordelijk zijn. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is -naast een zeker inkomensniveau en  basiselementen als vrienden, veiligheid en gezondheid- het voelen van een stuk ‘autonomie of regie’ in je leven. Het gevoel of idee dat je zélf invloed hebt op de richting die je leven op gaat, maakt dat je vrijheid en geluk ervaart.

 

Dus mocht jouw geluksscore enigszins tegenvallen en je weet ook dat jouw inkomen en je basisbehoeften daar niet de oorzaak van zijn, richt je dan op andere factoren dan (meer) geld. Zaken als vrijheid, vertrouwen in jezelf en ervaren van regie in je leven, zetten veel zoden aan de dijk als het gaat om ons welbevinden!

 

 

Bron:
Onze succesformule: 1.vertragen 2.voelen 3.emoties managenGeplaatst door Frances van Dinther op 2 mei 2017.

"Ik had altijd profijt van rustgevende oefeningen, maar zelfs deze lijken me niet meer te kunnen helpen.”
Tegenover me zit Michel*, een bijna moedeloze jongeman, die van alles heeft geprobeerd om zo goed mogelijk om te gaan met de druk vanuit zijn werk en zijn privé. Het lijkt hem niet meer te helpen, hij zit in een neerwaartse spiraal en komt er zelf niet meer uit. Michel is door de bedrijfsarts van zijn werkgever doorgestuurd naar mijn praktijk om de training Aanpak van Stress te volgen. Een intake moet uitwijzen in hoeverre zijn problematiek en zijn persoon past bij het programma wat wij als coaches van het platform aanbieden.
 

Michel vervolgt: "Wat me nu het meest beangstigd, is het feit dat ik geen controle meer over mezelf lijk te hebben. Ik voel me gejaagd, geïrriteerd en soms ook erg bang, terwijl ik geen idee heb waar het opeens vandaan komt. Het lijkt uit de lucht te vallen.."
Ik geef aan Michel aan dat het verliezen van je gevoel van autonomie, waarbij je lichaam maar lijkt te doen wat hij wil, heel beangstigend is. Je lijkt een soort speelbal van de golven te zijn geworden en je hebt maar te accepteren wat er gaat gebeuren en af te wachten welk gevoel zich nu weer bij je aandient.

Wanneer ik zie dat mensen deze ervaring hebben en dat het lijkt alsof gevoelens hen gewoon overkomen, zonder dat ze er zelf iets over te zeggen hebben, dan weet ik dat het vijf voor twaalf is. Het lichaam (waar onze gevoelens zich huisvesten), loopt niet meer synchroon met de geest. Sterker nog de geest loopt voorop en maakt de dienst uit en wanneer het lichaam uiteindelijk ‘geen zin’ meer heeft en vermoeid raakt, pijnklachten geeft of zelfs uitschakelt, dan is er alom verbazing: huh, hoe kan dit nu?

 

Het allereerste wat moet gebeuren om het hoofd als het ware weer fatsoenlijk ‘op’ het lichaam te krijgen, is vertragen! Het programma Aanpak van Stress begint ook met vertragen en daar zijn lichamelijke en rustgevende oefeningen, zoals Michel die heeft geprobeerd, heel geschikt voor. Niet voor niets staan yoga, mindfulness en hartcoherentie steeds meer in de belangstelling en terecht!
Maar daarnaast neemt het programma je direct mee in een volgende fase, namelijk je gevoelens beter (leren) voelen. Zonder een sterke relatie op te bouwen met je gevoel, kun je oefenen wat je wilt maar blijft je probleem onderhuids bestaan. En in de laatste fase leren wij al onze klanten om hun de gevoelde emoties te gaan managen. Met behulp van een speciaal stappenplan kon ook Michel de afgelopen maanden stap voor stap werken aan een balans tussen zijn hoofd en zijn lijf.
 

Behalve Michel hebben wij vanaf 2012 honderden mensen mogen begeleiden. En effecten bij klanten in 2016 laat zien dat het lichamelijke welbevinden door het programma gescoord wordt van 5 bij aanvang van het programma naar een 7 na afloop; op het geestelijk welbevinden scoort men van 5 bij aanvang naar een 8 aan het einde van het programma en het energetisch welbevinden gaat van een 4 naar een 8 na afloop!


Dit zijn cijfers waar we trots op zijn en graag met iedereen delen. Maar het resultaat is vooral te danken aan de enorme inzet van onze klant, want als je hieraan begint weet je wat er van je verwacht wordt: oefenen, oefenen, oefenen!

* naam gefingeerd.