Home Inloggen Dit najaar start weer een nieuwe coach-opleiding! Uit Je Hoofd, In Je Lijf Hervind evenwicht tussen hoofd, lichaam en emoties

Artikelen

Aanpak van stress: rust - afstand-waarnemenGeplaatst door Frances van Dinther op 13 september 2014.

Uit onderzoek blijkt dat lichaam en geest veel meer verbonden zijn dan we dachten. Spanning heeft dus direct zijn invloed op je lijf, ook al is het niet altijd direct voelbaar, er gebeurt wel degelijk iets. Hoe kun je dit dan doorbreken als de stressfactoren in je omgeving zelf lastig aan te pakken zijn?

 

Op basis van de ervaring die ik de afgelopen tien jaar met vele klanten heb mogen opbouwen, blijkt dat twee dingen heel belangrijk zijn: enerzijds het ombuigen van de spanning naar ontspanning, anderzijds het verkrijgen van inzicht in de veroorzakers van spanning.

Het lichaam en de signalen die het afgeeft kunnen daarbij als eerste indicator worden gebruikt. Het is helaas niet zo dat een typisch lichamelijke klacht altijd een zelfde psychisch verband heeft. Iedereen kent namelijk zijn eigen specifieke spanningsophopingen in het lichaam. Waar voor de een prestatiegerelateerde stress tot nek- of schouderklachten leidt, kan het voor de ander juist op de gewrichten slaan.

Je lichaam is dus een perfecte ontvanger om stress te vertalen, alleen wij zijn zo gewend om op te gaan in onze gedachten, dat ons lichaam vaak het onderspit moet delven en we klachten pas in een laat stadium herkennen. 

 

Dus als je iets wilt veranderen, begint dat altijd met het gaan opmerken. Zónder je eerst gewaar te zijn waar je spanning ervaart en hoe dit veroorzaakt zou kunnen zijn, is een ontsapnningsoefening slechts een lapmiddel en blijven je klachten bestaan. Dus als je de stress die ervaart wilt gaan doorbreken, zul je je bewust moeten worden hoe jij reageert. En juist daar ontbreekt het vaak aan zie ik bij mijn klanten! 

 

Als de druk groot is, als je middenin de chaos zit of als je het gevoel hebt geleefd te worden, dan is het nauwelijks mogelijk om naar jezelf te kijken en inzicht te verkrijgen. Rust is het allereerste begin van waaruit iets anders kan gaan groeien: waarneming, observatie en inzicht. Pas wanneer je rust hebt, ontstaat er afstand en alleen met afstand kun je waarnemen. Rust ---> Afstand ---> Waarnemen

 

Lichaam en geestGeplaatst door Frances van Dinther op 11 september 2014.

Lichaam en geest, hoe sterk zijn deze verbonden?

De krachtige wisselwerking tussen lichaam en geest beïnvloedt de gezondheid van de mens. Dat is inmiddels ook in tal van studies tot de medische wereld doorgedrongen.

De wisselwerking tussen lichaam en geest werkt twee kanten op. Psychische factoren kunnen bijdragen tot het ontstaan of de verergering van tal van lichamelijke aandoeningen, maar omgekeerd kunnen lichamelijke aandoeningen ook iemands denkwijze of stemming beïnvloeden. Mensen met levensbedreigende, telkens terugkerende of chronische lichamelijke aandoeningen worden vaak depressief. Deze depressie kan de effecten van de lichamelijke aandoening verergeren en het gevoel van ongelukkig zijn versterken.

Mogelijk bestaat er een relatie tussen lichaam, geest en overlijdensrisico. Dat wil zeggen dat mensen die pessimistisch zijn en negatieve gebeurtenissen als blijvend en onontkoombaar interpreteren, zich waarschijnlijk minder redzaam en depressiever voelen dan mensen die meer optimistisch van aard zijn. Gevoelens van machteloosheid en uitzichtloosheid worden met ziekte in verband gebracht. Pessimistische mensen hebben vaker gezondheidsproblemen en zijn gevoeliger voor depressies. Onderzoek heeft aangetoond dat een pessimistische kijk op het leven het overlijdensrisico met 19% verhoogt ten opzichte van de sterftekans bij optimistisch ingestelde mensen.