Home Inloggen Binnenkort start weer een opleiding tot coach! Uit Je Hoofd, In Je Lijf Hervind evenwicht tussen hoofd, lichaam en emoties

Artikelen

Heeft Online leren de toekomst?Geplaatst door Frances van Dinther op 2 juni 2016.

Dat we ons als mens willen blijven ontwikkelen, is een feit. Wij Nederlanders hebben persoonlijke ontwikkeling hoog in het vaandel staan. Alleen de wijze waarop we dit doen, is de afgelopen jaren gewijzigd: we willen onszelf blijven ontwikkelen, maar.. liever niet langer klassikaal.

 

Dat wij als natie internationaal voorop lopen in het gebruik van internet is al langer bekend, maar kennelijk heeft dit ook zijn invloed op hoe we nieuwe kennis en vaardigheden willen opdoen. In 2014 deed het marktonderzoeksbureau Markteffect onderzoek naar het leergedrag van Nederlanders. Op het moment dat het onderzoek werd uitgevoerd, bleek al meer dan eenderde van de ondervraagden online te leren. En volgens de helft van de respondenten heeft het online leren de toekomst.

 

Wat is online leren?

Maar wat is online leren dan? En waarin onderscheidt het zich van een reguliere training of cursus? E-learning of online leren is “het vormgeven van formele of informele leersituaties met behulp van informatie- en communicatietechnologie” (Rubens, 2003). Deze definitie gaat uit van een webbased toepassing, dus leren met behulp van internet, dat kan in meer of mindere mate.

 

Voordelen Online leren
Natuurlijk kent het leren met behulp van internet vele voordelen, om er maar een paar te noemen:

  • Je kunt leren waar je wilt en hoeft de deur niet uit
  • Je kunt leren wanneer je maar wilt en je eigen tijdstip bepalen
  • Je kunt je eigen tempo bepalen en herhalen zo vaak als je nodig hebt
  • Je kunt online communiceren met je begeleider of een contactpersoon, maar ook met andere cursisten via een forum of chatgroep
  • Indien gebruik wordt gemaakt van verschillende audio, video en tekstbestanden, is het leeraanbod aantrekkelijk en afwisselend
  • En online trainen is tenslotte een zeer aantrekkelijk alternatief voor de portemonnee!


Effectiviteit Online training
Maar als het nieuwe leren, kennelijk gezocht moet worden in de online variant en je besluit zelf ook te kiezen voor een online training, dan zul je jezelf vast de vraag stellen: is online leren net zo effectief als het reguliere contactonderwijs?
Ook hier zijn de afgelopen periode talloze onderzoeken naar gedaan. Zo heeft de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) een onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat e-learning effectiever of net zo effectief is als traditioneel onderwijs bij het trainen van gezondheidszorg professionals.

 

Uit een gemeenschappelijke conclusie van bijna 300 studies naar de effectiviteit van online leren, kan gesteld worden dat: met online instructie worden even goede leerresultaten bereikt als met traditionele instructievormen. Dit geldt in verschillende domeinen, voor opleidingen en voor leren op de werkplek, bij verschillende typen leerresultaten en bij cursisten met verschillende achtergronden.

 

Meer weten?
Wil je meer lezen over de effectiviteit van Online leren?

Lees dan het artikel van Mary Dankbaar, programmamanager e-learning aan de Erasmus universiteit en voorzitter van de werkgroep e-learning van de Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs (NVMO). Klik op de link om er te komen.

 

 

Bron: Artikel Effectiviteit online leren
Hoe emotioneel intelligent ben jij?Geplaatst door Frances van Dinther op 23 februari 2016.

Vrijwel iedereen die de eindevaluatie van het programma "Uit je hoofd, in je lijf" heeft ingevuld, na afloop van het programma, geeft aan: ik ervaar minder stress, want ik ben me veel bewuster van mezelf, wat wél en niet goed is voor mij. Een mooi begin om meer verder te komen in het leven!

 

Bewustzijn over je lichaam, de emoties die zich daarin laten horen, bewust zijn van hoe hoe je reageert op stressvolle situaties en ook bewust zijn wat goed werkt voor jou om je snel (en duurzaam) weer beter te voelen! Dat is de opbrengst van de training in een notedop. Wij als coaches van het programma, gaan ervan uit dat we onze cliënten een eerste solide basis hebben gegeven, een basis van waaruit ze zelf verder kunnen. Deze basis komt in feite neer op het ontwikkelen van een stuk ‘emotionele intelligentie’. Je bent in staat om je emoties veel beter te herkennen, ervaren, plaatsen en te verwerken, ten gunste van meer balans en meer geluk in je leven.

 

Wil je bij jezelf checken in hoeverre jij ‘emotionele intelligentie’ als bagage al bij je hebt? Lees dan onderstaand artikel, het is een vrije vertaling uit het Engels, dat eerder verschenen is op de website Success. En kom je er na het lezen achter dat je er qua emotionele intelligentie 'wat bekaaid vanaf komt', dan kunnen wij je misschien op weg helpen ;)

 

Ik heb emotionele bagage als ik de volgende punten kan herkennen en kan toepassen bij mezelf:

 

1. Je kunt opmerken en verwoorden als je het mis hebt

Het is veel gemakkelijker in de verdediging te schieten (boos te worden ) of juist schuld en schaamte te ervaren en zo je verantwoordelijkheid te ontlopen. Een emotioneel intelligente reactie komt erop neer dat je niet alleen erkent dat je fout zit, maar dat je bovendien zelf-compassie voelt voor je eigen daden. Niet blijven hangen in schuld, maar jezelf ook kunnen vergeven. Van daaruit kun je de boel weer ‘repareren’.

 

2. Je bent je bewust van je vooroordelen

We zijn allemaal opgegroeid met vooroordelen en hokjes-denken. Je bent als mens nu eenmaal in een stereotype wereld gesocialiseerd. Maar dat betekent niet dat je dit zo klakkeloos moet blijven aannemen. De mate van zwart-wit denken is wat wijze en ontwikkelde mensen onderscheidt van de rest. Het is daarom belangrijk om je eigen (soms onbewuste) vooroordelen regelmatig te onderzoeken en te zien hoe ze jouw besluiten en acties kunnen beïnvloeden. Hiermee maak je een begin om je ingesleten patronen te veranderen.

 

3. Je erkent de waarde van je bestaan en gebruikt dit verstandig

Dit punt raakt wat mij betreft aan het ervaren van een stuk dankbaarheid. Het regelmatig beseffen waar je bent geboren, wat je allemaal kunt doen in dit leven en welke positieve invloed je kunt hebben op anderen, maakt dat je bewuster met je leven en je gedrag om gaat.

 

4. Je brengt afstand tussen voelen en reageren

Door het regelmatig beoefenen van ontspanning, yoga en meditatie word je je steeds meer bewust van jezelf en je reacties op de omgeving. Je leert als het ware een stuk ruimte te plaatsen tussen ‘dat wat je ervaart’ en ‘hoe je je daar vervolgens bij voelt’. Dit betekent dat je niet direct in een emotie hoeft te schieten als iets je overkomt, maar dat je eerst kunt aanschouwen (hee, wat gebeurt er?), alvorens met een milde, zorgvuldigere en vaak productieve reactie te komen.

 

5. Je laat bewust kwetsbare en lastige gevoelens toe

Ons ego wil ons graag laten zitten in het gebied waar het comfortabel is, waar we ons zeker voelen en waar we controle over hebben. Onbewust negeren of verzetten we ons tegen gevoelens die ons kwetsbaar, onzeker, angstig of onveilig maken. Maar wat mis je allemaal in je leven als je de donkere kant niet durft toe te laten?

Emotioneel intelligente mensen weten dat deze kant erbij hoort en dat wanneer je negatieve gevoelens herkent en erkent als ze zich voordoen, dat ze juist heel veel voor je kunnen doen, dat ze je soms zelfs kracht kunnen geven en dat ze jou op de lange termijn zeker sterker maken!

 

6. Je hebt mededogen voor jezelf en anderen

Het oordelen is de kern van haat. Het is de brandstof voor ongezonde relaties met onszelf en met anderen. Als je daarentegen leert om mededogen of compassie te voelen voor jezelf en voor anderen, dan kom je steeds dichter bij duurzaam geluk.

 

7. Je durft hulp te vragen

Het is in onze maatschappen een kracht om onafhankelijk te zijn en vooral op jezelf te vertrouwen. Natuurlijk is het mooi wanneer je een zekere mate onafhankelijkheid in het leven kunt ervaren, maar  vergeet niet dat het vragen en kunnen ontvangen van hulp juist een teken is van moed en kracht.

Bovendien stel je door hulp te vragen, een ander in de gelegenheid om juist weer hulp te kunnen geven. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

  

8. Weten wanneer je moet stoppen en wanneer je moet volhouden

In onze maatschappij worden eigenschappen als volharding, doorzetten en daadkracht als positief gezien. Op zich kan ik het daar best mee eens zijn, maar het gaat ook hier om een balans. Heel vaak laten we ons ego bepalen  hoe we ons moeten gedragen en doen we er soms een schepje bovenop terwijl dit helemaal niet productief meer is. Als je emotioneel intelligent gedrag vertoont, dan laat je zien dat je een situatie altijd vanuit een afstand kunt aanschouwen: soms is het beter om te stoppen met werken, met een relatie, met proberen etc. Erkennen dat een route ten einde is, is een teken van gezonde waarneming.

 

9. Je beseft: des te meer wij weten, des te minder we eigenlijk weten

Zen leraar Shunryu Suzuki zegt, "In de gedachte van een beginner zijn er vele mogelijkheden, in de gedachte van een expert zijn er maar enkele." Dat geeft aan dat voor diegenen die erin geloven dat zij alle kennis al bezitten, er niet veel ruimte voor nieuwe kennis overblijft. Als je emotionele intelligentie bezit, dan besef je regelmatig dat je een misstap kunt begaan, dat er tijden zijn dat je in een negatieve spiraal verkeert, maar ook: dat je kunt leren van je fouten. Het gaat erom dat je herkent en erkent wat er gebeurt met jou, dat je met regelmaat kijkt naar je eigen aandeel in het geheel en dat je beseft dat je altijd weer opnieuw kunt beginnen!

Bron: Success
The serious business of happinessGeplaatst door Frances van Dinther op 31 december 2015.

  

Enkele jaren geleden kreeg ik een dvd in handen, met de titel: ‘The serious business of happiness’. De titel leek mij in eerste instantie een vreemde woordkeus: is geluk een serieuze zaak dan?

 

Deze combinatie van woorden krijgt in het ons huidige tijdperk weer een andere lading. We hebben mondiaal en lokaal steeds vaker te maken te maken met geweldsuitbarstingen als gevolg van verschillen tussen arm en rijk, verschillen in opvattingen en verschillen in geloofsovertuigingen.

Terwijl door voortdurende immigratie de samenstelling van ons land en de landen om ons heen, steeds weer verandert en zal blijven veranderen. We ervaren stress door alles wat er van buiten op ons af komt en velen kiezen voor geweld als uiting van stress.

 

Soms besef ik mezelf onvoldoende dat ik als individu ook een stukje vrede aan de wereld kan geven. De wereld zoals hij nu is, is immers niet meer dan een optelsom van wie wij allemaal met elkaar zijn. Wij máken de wereld, wij dragen ieder voor zich bij aan vrede en aan conflict.

 

Ik kan echter alleen iets beteken voor de wereld om mij heen als ik vrede in mezelf ervaar. Dus als ik mijn eigen vrede weet te ontwikkelen, dan kan ik dit doorgeven aan jou en jij geeft het op jouw beurt weer door aan een ander.

 

Maar is het echt mogelijk om vrede en geluk in mijzelf ontwikkelen, kan ik werkelijk een zaadje van vrede planten en dit laten groeien?

 

Vele wijze mensen hebben zich hier de afgelopen eeuw over uitgelaten. Zo ook in de dvd “The serious business of happiness”. Waar het in grote lijnen om gaat is dat we onze focus moeten veranderen om geluk in onszelf te vinden. Kijk niet naar buiten, kijk niet naar materie, status, geld en doelen die je wilt bereiken of wat juist niet lukt om te bereiken, maar kijk naar binnen. Wat gaat er om in jou? Praat met jezelf, zorg voor een regelmatige interactie met jezelf.

 

Kijk dus niet waar je moet komen, maar kijk naar waar je staat, wat je aan het doen bent en doe dit met 100 procent aandacht. Dat levert steeds een stukje vrede op, niet alleen voor jezelf maar ook voor de ander. Het mooiste cadeau wat je jezelf en een ander immers kunt geven, is oprechte AANDACHT.

Wat je lichaam je vertelt.. Geplaatst door Frances van Dinther op 4 september 2015.

 

Iedereen is op zoek naar antwoorden op belangrijke levensvragen. Wie ben ik? Waar word ik nou echt blij van? Wat zijn mijn valkuilen? Waar wil ik naar toe in mijn leven? Bij deze vragen wordt er vaak, en deels terecht, gedacht dat de antwoorden te vinden zijn in ons brein. Dat is immers onze fabriek waar zinnige en logische redeneringen vandaan komen.

 

Ik wil je in dit artikel uitnodigen om verder te kijken dan de output van je brein. Want je bent veel meer dan alleen je denken. De rest van je lichaam kan je ook genoeg signalen geven die je vertellen of je op het goede spoor zit of dat je juist moet stoppen met bepaald gedrag of bepaalde keuzes. Luisteren naar wat je lichaam zegt, kan je veel opleveren.. aan inzichten en misschien ook wel aan tijd.

 

Luisteren naar je lichaam is niet nieuw. Al reeds 2500 jaar geleden was het in het oosten van deze wereld, gebruikelijk om naar het lichaam te kijken als een fysieke manifestatie van de ziel. De oudst bekende geneeskundige teksten uit China stammen uit de periode tussen de 14e en de 11e eeuw voor Christus ten tijde van de Shang dynastie. De oosterse diagnostiek is de kunst van ‘het zien onder de oppervlakte’ en ‘het waarnemen van het dieperliggende’, ofwel de innerlijke waarheid. Het lichaam vertelt je derhalve niet alleen iets over je gezondheid, maar ook over je welbevinden in het algemeen en niet te vergeten het gedrag dat je laat zien. Kijk eens naar iemands gezicht: hoe is de mond gaan staan, wat spreekt er uit de ogen?

 

Wanneer wij leren te luisteren naar ons lichaam, dus écht luisteren en de ogen en oren ‘naar binnen richten’, de tijd hiervoor nemen en opmerken wat er speelt, dan verkrijg je informatie die je verder kan helpen op je levenspad. Ik geef een simpel voorbeeld: vorig jaar ontving ik een cliënt in mijn praktijk, een dame van midden veertig die slecht in haar energie zat. Ze was inmiddels uitgevallen en zat thuis. Ze vroeg mij om haar te helpen haar energie weer terug  te krijgen en uit te vinden wat haar nu al die jaren tegenwerkte. We stelden diverse lichamelijke  klachten vast, maar een opvallende klacht was de enorme jeuk aan haar armen, waar geen enkel medicijn tegen hielp. Gaandeweg het traject verminderde de jeuk en na ongeveer een half jaar was het geheel verdwenen. Mijn cliënt leerde oa. door het Uit je hoofd-programma dat de jeuk haar al die tijd wel degelijk iets te vertellen had. Het ontstond uitsluitend wanneer ze in de uren vóór de jeuk, zichzelf en haar behoeften onderdrukt had, wanneer ze gevoelens van boosheid, frustratie of teleurstelling negeerde. De jeuk was een directe uiting van onderdrukte gevoelens die het lichaam als uitweg kozen.

Het was eigenlijk prachtig om te zien dat haar lichaam direct reageerde als ze in de periode daarvoor onachtzaam was geweest. Van een hekel aan de jeuk, zag ze het na verloop van tijd als een waardevol kompas: waar ben ik vergeten in te grijpen? Wat kan anders?

 

Het lichaam zou je in dit opzicht wellicht kunnen zien als een soort afvalbak waar gevoelens terecht komen als ze geen andere uitweg kunnen vinden. Het wordt iets poëtischer geïllustreerd in een prachtige uitspraak, waarvan ik de bedenker niet meer kan achterhalen: “emoties die geen uitweg vinden in verdriet, laten alle andere organen wenen.”

 

Leren luisteren naar je lichaam vraagt echter een geoefend oor, het is niet iets wat je van de ene op de andere dag kunt leren, het vraagt volharding en het vraagt openheid om zonder oordeel te kunnen kijken naar ‘wat zich voordoet’.

 

 

De route naar geluk: bestaan er tips en trucs?Geplaatst door Frances van Dinther op 23 juni 2015.

Laat ik maar met de deur in huis vallen: simpele tips en trucs bestaan helaas niet!

Natuurlijk zijn er rijtjes, regels, adviezen die je kunnen helpen op je pad naar meer beleving, bezieling en geluk, maar de route naar geluk zul je zélf moeten afleggen en deze route is lang, vraagt moed en soms uitermate vervelend. Het even skippen van lastige emoties lukt daarbij helaas niet. Net zoals ik in mijn vorige artikel benoemde, zijn jouw negatieve emoties erg zinvol, ze vertellen je namelijk iets over jouzelf. Maar je zult eerst goed moeten luisteren om de waarde ervan te onderkennen.

 

En wil je dus echt een zinvol en bevredigend leven vol geluk en verbondenheid opbouwen, dan zul je moeten kijken naar datgene wat je in de weg staat. Daarmee bedoel ik: kijken naar datgene wat er achter jouw negatieve emoties zit. Als je je eigen angsten, gevoelens van schaamte en kwetsbaarheid onder ogen ziet, wat hebben zij jou dan te vertellen? Wat maakt je zo beschaamd? Welke gedachten liggen daaraan ten grondslag?

Uit deze redenering blijkt al dat de route naar geluk er eentje is waarbij je éérst met een lampje gaat kijken naar wat jou dwars zit, wat je tegenhoudt in dit leven. Als je daar je antwoorden op kunt vinden, dan pas kun je verder lopen en een nieuwe richting uitproberen.

 

Met behulp van onze training helpen we mensen dit pad te verkennen. Het gaat erom dat je jezelf echt leert kennen: met alle ‘verboden’ emoties die je bij je draagt: schaamte, jaloezie, schuld, boosheid. Geen emoties waar we vaak of graag over praten, maar wél emoties die we allemaal kennen en die jou kunnen helpen om jezelf te leren kennen, als je ze tenminste wilt bekijken. Ook in de training ‘Uit je hoofd’, ligt de focus op ‘zelf-ontdekking’ en leg je een pad af dat diverse hobbels en hindernissen kent. Je kunt echter altijd een beroep doen op de aangesloten coaches: zij helpen je met alles wat je tegen komt, ze leggen zaken uit, stellen je gerust en stimuleren je waar nodig.

 

Ik zeg vaak tegen cliënten: ik wou dat ik een toverstaf had, waarmee ik jou van al je problemen kon verlossen. Helaas of misschien juist wel ‘gelukkig maar’ is de werkelijkheid dat je het toch echt zelf moet doen. Het grote voordeel van de doe-het-zelf-aanpak, is dat de winst echt door jou behaald wordt. Bovendien zorgt deze stap-voor-stap aanpak ervoor dat het resultaat wat je behaalt, ook duurzaam is. Door elke keer een nieuw inzicht op te doen, raak je er steeds meer mee verweven en zul je je nieuw ontwikkelde gewoonten niet zo snel meer kwijt raken.

 

En als je eenmaal op deze route (lees: zelfontdekkingstocht) naar geluk zit, dan helpen alle tips en adviezen die je kunt vinden in tijdschriften en artikelen, natuurlijk mee om nog meer uit je leven te halen. Ook op deze site besteden we regelmatig aandacht aan manieren om meer positiviteit te ervaren of je zelfvertrouwen op te vijzelen, maar beschouw alle tips en adviezen als een soort handreiking waarmee je nieuwe stappen kunt zetten. Het echte zware werk bestaat uit een gedegen aanpak die weliswaar veel inzet vergt, maar die enorm bevredigend zal zijn.

 

 

 

Stop met het dempen van gevoel!Geplaatst door Frances van Dinther op 30 april 2015.

In het werk van mij en mijn collega-coaches komen we dagelijks in contact met mensen voor wie het lastig is om met stress om te gaan. Mensen bij wie, zoals ze zelf aangeven, problemen zich opstapelen, mensen die vast zitten in patronen en die het lastig vinden om een gevoel van eigenwaarde te voelen.

 

Wat wij vooral aan hen merken is dat zij allen de behoefte hebben om gevoelens te dempen, uit de weg te gaan of zich ertegen te verzetten. Dat dempen lijkt, zeker voor de korte termijn, nu eenmaal prettig te zijn, want hiermee haal je de scherpte weg van verdriet, boosheid of frustratie. Dus je kiest voor de bekende en vertrouwde weg: dempen van alle narigheid die je ervaart!

Dat kun je doen door jezelf af te leiden, door vooral anderen de schuld te geven, door te gaan piekeren, veel te sporten, door veel tv, films of internet te kijken, altijd maar bezig te blijven, te shoppen, blijven plannen etc. Veel ernstiger wordt het als je jezelf gaat verdoven met drank, drugs, alcohol etc. Elke vorm van verslaving kun je zien als het chronisch en dwangmatig dempen van gevoelens.

 

Alhoewel sommige mensen zich bewust zijn van hun eigen ontwijkende gedrag, is het overgrote deel van de mensheid zich écht niet een bewust van het feit dat ze steeds maar weglopen voor een heel natuurlijk gegeven, namelijk het voelen van het gevoel!

 

Laat ik het een klein beetje in perspectief plaatsen; natuurlijk is het oké om gevoelens soms wat te dempen om niet altijd de rauwe pijn te hoeven voelen, dat kan heus geen kwaad. Het helpt ons juist om stabiel te blijven en de scherpe kantjes van het leven af te halen. We kunnen nu eenmaal niet op alle pijnlijke slakken zout gaan leggen… veel te vermoeiend!

 

Maar aan de andere kant, lijkt het negeren van gevoelens een gewoonte te worden en blijkt het de bron te zijn van veel stressgerelateerde problemen. Want wat zijn dan de gevolgen van deze opgelegde zelfcensuur?

 

Een eerste belangrijk gevolg is dat dempen leidt tot volledig dempen. Je kunt als mens namelijk niet alleen je negatieve gevoelens dempen. Wanneer je je gevoelens dempt, dan geldt dit voor zowel de negatieve gevoelens, als ook voor de positieve gevoelens. Het lijkt dus in eerste instantie fijn te zijn om niet de bodem van de put te hoeven voelen, maar onthoud dan wel dat je door te dempen ook niet de toppen van geluk kunt ervaren!

Je kunt het zo zien: als je je gevoelens dempt, dan top je jezelf als het ware van boven en van beneden af. Je leeft binnen een door jou zelf opgelegde bandbreedte. Je dient jezelf een soort natuurlijke Prozac toe en leeft op de automatische piloot.

 

Een volgend, hiermee samenhangend gevolg is dat je door te dempen, een belangrijk deel van jezelf negeert: als het negatieve gevoel er niet mag zijn, corrigeer je eigenlijk je natuurlijke IK. Als je (al dan niet onbewust) tegen jezelf zegt Ik mag dit niet voelen, dan zeg je eigenlijk tegen jezelf: dit deel van mij mag er niet zijn!

Wanneer je deze redenering kunt volgen, dan is het gemakkelijker om te begrijpen dat je door het dempen van gevoelens, je ‘eigen waarden’ wegduwt. Met andere woorden: het ervaren van eigenwaarde lijkt dan een onmogelijke opgave.

 

Dus laat ik mijn verhaal besluiten met een positieve wending: er is voor iedereen een alternatief beschikbaar, namelijk het wél ervaren van je emoties! En wil je dit nog een stap verder ontwikkelen, dan raad ik je aan om je emoties te gaan managen. Meer daarover vind je bij eerdere artikelen over emoties en emotiemanagement op de site.

 

Vergroot je zelfvertrouwenGeplaatst door Frances van Dinther op 31 maart 2015.

Zelfvertrouwen is, zoals het woord al zegt, het vertrouwen dat je in jezelf hebt. Het is een realistische kijk op je eigen kunnen; het vertrouwen dat je zélf prima de taken en hindernissen aan kunt in het leven.

 

Maar dat dekt de lading niet helemaal. Wij vinden het belangrijk om te noemen dat zelfvertrouwen niet uitsluitend op ‘het kunnen’ gericht is. Want als je goed naar bovenstaande omschrijving kijkt, dan zou dat betekenen dat wanneer iets niet lukt bij jou, dat daarmee ook je zelfvertrouwen ondermijnt wordt. In het bijgevoegde stuk over zelfvertrouwen, wat we met dit artikel onder de aandacht willen brengen, staat gelukkig ook een iets bredere uitleg van zelfvertrouwen, namelijk: zelfvertrouwen is een balans tussen vaardigheid en waardigheid.

Deze omschrijving geeft dus aan dat zelfvertrouwen uit twee onderdelen bestaat, namelijk ‘het kunnen’ en met iets wat misschien wel dieper in jou zit en wat met de term ‘waardigheid’ wordt aangeduid.

 

In de training ‘Uit je hoofd, in je lijf’ staat dit tweede begrip min of meer centraal. Het gaat er in de zes modules namelijk om dat je eigenwaarde, ofwel je eigen ‘waarden’ steviger worden aan gezet. Wij gaan er in de training van uit dat deze eigen ‘waarden’ direct gekoppeld zijn aan het kennen van je gedachten en het voelen van je eigen gevoelens. Wanneer het onze cliënten na verloop van tijd lukt om beter met hun eigen gedachten en gevoelens om te gaan en deze steeds meer op waarde te schatten, dan kom je direct aan het zelfvertrouwen.

 

We durven inmiddels echt vanuit onze ervaring te stellen dat het oppoetsen van je zelfvertrouwen vooral een kwestie is van je bewustzijn vergroten: weten wie je bent, weten wat je denkt en waarom en misschien wel het belangrijkste: voelen wat je voelt en dit gevoel kunnen vertalen naar passende acties.

 

Wil je meer tips om je zelfvertrouwen te vergroten? Klik dan op de bron.

Bron: Fonds Psychische Gezondheid
Is meditatie iets voor mij??Geplaatst door Frances van Dinther op 16 maart 2015.

 

Veel mensen die de training Uit je hoofd, in je lijf hebben gevolgd, mailen mij en de coaches en geven hen aan dat ze door gaan op de ingeslagen weg van ‘tijd en ruimte’ voor jezelf maken. Ze kopen boeken over aanverwante onderwerpen, doen met regelmaat een meditatie of ontspanningsoefeningen of kiezen op een andere wijze voor bewustwording en groei.

Als het jou ook aanspreekt om tijd voor jezelf vrij te maken en jezelf te gaan (her)ontdekken dan kun je ervoor kiezen om te gaan mediteren.

 

Het doel van meditatie is niet, zoals velen denken, om vrij te zijn van gedachten. Het doel is juist om deze op te merken en ze te zien zoals ze zich voordoen. Je gedachten, zijn gewoon gedachten, niets meer en niets minder. Het gaat echter problemen geven als je jezelf vastklampt en verbindt met die gedachten; dan ontstaan er automatisch emoties die steeds sterker worden, die gaan belemmeren en op den duur weer allerlei lichamelijke klachten gaan veroorzaken.

 

Meditatie is dus in feite niets meer dan je aandacht afhalen van waar je mee ‘bezig’ bent (zowel fysiek als in je hoofd) en deze aandacht juist verplaatsen naar binnen en jeZELF te gaan ervaren. Meditatie heeft daarmee twee belangrijke opbrengsten: het brengt kalmte en het brengt (op termijn) inzicht in jezelf.

 

Praktisch

Als je gaat mediteren, zul je merken dat het (zeker in het begin) heel lastig is om dit consequent vol te houden en tijd hiervoor vrij te maken. Dat komt omdat het eigenlijk voelt als een nutteloze bezigheid. Je bent aan het niets doen! En dat terwijl er nog zoveel te doen is! En zo zijn er nog heel veel andere redenen om het niet te gaan doen. Maar denk dan eens aan hoe je leven er nu uitziet. Volle dagen, altijd maar bezig zijn, geen tijd voor ontspanning. Is dat wat je werkelijk wilt blijven doen?

De opbrengst van meditatie is echter heel groot en kan alles in je leven veranderen en lichter maken, maar je zult er iets voor moeten doen en in het begin vooral dingen voor moeten laten.

 

Echter, het internet kan hierbij de helpende hand bieden, zodat het ook jou gaat lukken om jezelf met regelmaat te ontspannen. Via de website van LOoMM, kun je wekelijks meedoen met live ontspanningsoefeningen en meditaties via je computer, tablet of telefoon. Alles wordt opgenomen, dus als je een keer niet kunt, dan hoef je niets te missen. Klik hier om gratis een opname van LOoMM te bekijken en zorg dat je actief aan ontspanning kunt werken!

Positiviteit in 7 stappenGeplaatst door Frances van Dinther op 19 februari 2015.

Het hebben van aandacht voor positieve gevoelens werkt versterkend en helend op je gezondheid. Daar is inmiddels al veel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Het oproepen van positiviteit heeft niet alleen op het moment zélf, een effect op je welbevinden, maar het werkt ook nog eens door op de lange termijn. Je zou het zo kunnen zien dat het regelmatig oproepen van posiviteit een soort van ‘matrasje’ legt tegen de negativiteit. Dat betekent absoluut niet dat je geen negatieve zaken meer ervaart, maar het betekent wel dat het minder hard binnen komt én dat je er sneller weer ‘uit’ komt.

 

Thema’s als positiviteit, geluk en welbevinden, passeren op deze website regelmatig de revue, want het mooie is: het is gewoon aan te leren!! In de training Uit je hoofd, is zelfs een hele module gewijd aan het thema positiviteit. En natuurlijk is het zo dat de ene persoon van nature meer open staat voor positieve ervaringen dan de ander, maar het feit blijft dat je er zélf wel degelijk invloed op hebt. Vergelijk het met het opbouwen van je conditie: we starten allemaal met een andere basis, dat heet aanleg, maar door met regelmatig te oefenen gaat bij iedereen die basisconditie omhoog. Zo werkt het ook met positiviteit. Dus wat let je?

 

Wil je direct aan de slag? Dan zijn dit alvast 7 korte tips om positiviteit direct vorm te geven in je eigen leven:
 

1. Wees dankbaar voor kleine dingen

2. Steek tijd en energie in anderen

3. Toon interesse in de ander

4. Omring jezelf met positieve mensen

5. Luister niet naar demotiverende meningen

6. Wees vergevensgezind

7. Glimlach eens wat vaker

 

Hoe je deze tips op een praktische manier vorm geeft, lees je in het uitgebreide artikel. Voor de betreffende website, klik op de bronvermelding.

 

Bron: De Morgen
Kun je je emoties beheersen of beheersen ze jou?Geplaatst door Frances van Dinther op 28 januari 2015.

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: beide zijn eigenlijk niet van toepassing!

Je emoties kun je niet beheersen, alhoewel het er soms wel op lijkt wanneer je gevoelens onderdrukt of negeert. Maar daarmee zijn ze nog niet weg! Ze zwerven nog steeds in je lichaam en doen daarmee een beroep op je energie en je welbevinden. Andersom: beheersen emoties jou dan? Dat is feitelijk ook niet het geval, want daarmee zou je een speelbal op de golven van je emoties worden en dat lijkt me evenmin plezierig.

 

De vraag blijft vervolgens: hoe kun je dan het beste met je emoties om gaan, zodat ze vóór je gaan werken en zodat je algehele welbevinden omhoog gaat?

Even een korte inleiding op het thema ‘Emoties en welbevinden’, alvorens ik mijn ervaring met je wil delen..

 

Een belangrijk uitgangspunt als het gaat om ons welbevinden, is dat al onze emoties deel uitmaken van ons emotionele ervaringsspectrum! Dus niet alleen de positieve emoties horen bij jou, maar ook de negatieve emoties vormen een belangrijk onderdeel van jouw welbevinden!

 

Emoties voelen soms beangstigend en bedreigend aan, vooral omdat ze zo krachtig kunnen zijn en ons verstand kunnen overheersen. Het lijkt er dan inderdaad op dat je een soort speelbal bent van de golven en zelf niets meer hebt in te brengen. Maar bedenk wel: juist deze kracht maakt emoties tot een schitterend fenomeen! Emoties zijn net als golven van de zee: ze zwellen aan tot zij hun hoogste punt bereiken, waarna ze langzaam weer wegebben. Emoties kennen van nature altijd een begin en ook weer een einde..

 

Juist wanneer we onze emoties niet willen voelen, wanneer we ze negeren, ze wegduwen of op een andere wijze ons verzetten, dan krijgen ze ook niet de kans om het natuurlijke golfpatroon in gang te zetten. Ze blijven in ons lichaam zitten en gaan daar schade aanrichten. Emoties hebben daarmee een grote invloed op onze gezondheid. Ze brengen tastbare, moleculaire effecten in ons lichaam teweeg en zijn daarmee in staat de natuurlijke balans van de lichaamsfuncties te verstoren of juist te herstellen.

 

Om terug te komen op mijn eerdere vraag: hoe kun je het beste met je emoties omgaan, zodat ze vóór je gaan werken en zodat je algehele welbevinden omhoog gaat?

 

Het antwoord ligt in het woordEmotiemanagement’.       
Emotiemanagement beschrijft het vermogen om emoties van jezelf (en van anderen) op een doeltreffende wijze te kunnen hanteren. Je gaat emoties als het ware ‘beheren’ (niet verwarren met beheersen!). Het beheren van emoties betekent dat je er zélf verantwoordelijk voor bent en dat je er op een actieve manier mee om kunt gaan. Emotiemanagement is daarmee een essentieel component van emotionele intelligentie.

 

Maar hoe doe ik dat dan, emotiemanagement toepassen? Om deze vraag te kunnen beantwoorden, moet eerst in kaart worden gebracht hoe emotiemanagement werkt. Emotiemanagement is mogelijk omdat mensen niet alleen kunnen voelen, maar omdat we ook kunnen denken en doen. Die drie onderdelen staan met elkaar in verbinding, zelfs in ‘communicatieve’ zin: zij beïnvloeden elkaar. Sterker: zij kunnen elkaar sturen, intensiveren en toonzetten. Het voelen wordt beïnvloed door het denken; zelfs door het benoemen van een gevoel, kan het gevoel veranderen. Het voelen wordt ook beïnvloed door het doen. Het is bijvoorbeeld mogelijk je kwader te gaan voelen door agressieve gedragingen. Zo ook kan een depressieve stemming, zowel door te redeneren, maar ook door een hangende houding of een slepende tred, worden verstrekt. Dus denken-voelen-doen zijn onderdelen die elkaar beïnvloeden.

 

En van deze drie componenten kun je ook gebruik maken wanneer je je emoties wil gaan beheren. In de training “Uit je hoofd, in je lijf” hebben we hier een duidelijk stappenplan voor ontwikkeld. Het simpel doorlopen van deze stappen, maakt dat je aan emotiemanagement doet!

Kort gezegd komt het hierop neer. Door emoties bewust te ervaren op het moment dat deze zich voordoen en te erkennen dat ze er (mogen) zijn, gun je jezelf de kans om adequaat te reageren. Wanneer je de emoties vervolgens voor jezelf weet te benoemen, maak je gebruik van je denken en geef je je hoofd ook een rol in dit proces.

Om te voelen, kun je je lichaam als spanningsindicator gebruiken, want emoties melden zich via het lichaam. Maar ook je ademhaling is een belangrijke ‘verklikker’ van emoties die zich voordoen. Als je jezelf aanleert om je ademhaling regelmatig onder de loep te nemen gedurende de dag, merk je sneller verschillen op.

 

Iedereen kan emotiemanagement leren. In de training gaan we hier uitgebreid op in. Wil je alvast een voorproefje ervaren? Ga dan naar de webshop en bestel de gratis minitraining!