Home Inloggen De coach-opleiding 2024 is gestart! Meedoen? Uit Je Hoofd, In Je Lijf Hervind evenwicht tussen hoofd, lichaam en emoties

Artikelen

Meet (en maak) je eigen geluksscore!Geplaatst door Frances van Dinther op 21 september 2017.

Wat is geluk? En zijn wij in Nederland nou zo veel gelukkiger dan in de landen om ons heen? En zo ja; waar ligt dat dan aan?

Vragen waar onze overheid de laatste jaren ook sterk in geïnteresseerd is, want behalve economische vooruitgang heeft ons land ook baat bij maatschappelijke vooruitgang. Er is een groeiend besef dat naast het bruto binnenlands product (bbp) ook andere indicatoren van belang zijn om te beschrijven hoe het met een land gaat.

 

Met de geluksmeter van het CBS (zie bijgevoegde link om de test zelf te doen!) kunnen mensen zelf online hun persoonlijke gelukscore berekenen en deze vergelijken met de score van de gemiddelde Nederlander of specifieke bevolkingsgroepen. Hiervoor moeten acht vragen over tevredenheid met bepaalde onderdelen van het leven worden beantwoord. Gemiddeld geeft de Nederlander in 2015 een 7,1 om zijn geluksgevoel uit te drukken. 

 

Veel economen onderzoeken al jaren naar het verband tussen inkomen en het globaal ervaren gevoel van geluk. De resultaten tonen telkens weer aan dat het inkomensniveau wel degelijk belangrijk is voor de geluksscore, zeker wanneer het inkomen laag is. Maar als mensen hun basisbehoeften weten te vervullen, dan levert meer geld, niet meer geluk op.

Zo blijkt uit Amerikaans onderzoek dat de rijkste Amerikanen uit de top van het bedrijfsleven, nauwelijks meer geluk ervaren dan hun werknemers! Kennelijk gaan andere geluksfactoren dan een rol spelen.

 

Maar hoe zit het dan met de stelling dat het leven pas bij 40 begint? Of bij 50? Of nog later?

Als je deze stelling en andere vragen voorlegt aan jongeren, dan verwachten zij dat ze minder gelukkig zullen zijn, naarmate ze ouder worden. En als je dezelfde vragen voorlegt aan ouderen, dan herinneren zij zich vooral de gelukkiger tijden van vroeger, maar klopt dat met wat ontwikkelingspsychologen ook aantreffen? Je zou kunnen denken dat door een zwakkere gezondheid, slechter geheugen of verlies van een partner, het geluk met het klimmen der jaren afneemt.

 

Maar uit onderzoek blijkt dat oudere volwassenen doorgaans gelukkiger zijn dan jongeren, hetgeen ook wel de ‘paradox van het ouder worden’ wordt genoemd. Samen met de leeftijd en ervaring, komt de wijsheid dat je los van je omstandigheden, gewoon gelukkig en tevreden kunt zijn. Deze benadering gaat ervan uit dat we zelf voor ons geluk verantwoordelijk zijn. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is -naast een zeker inkomensniveau en  basiselementen als vrienden, veiligheid en gezondheid- het voelen van een stuk ‘autonomie of regie’ in je leven. Het gevoel of idee dat je zélf invloed hebt op de richting die je leven op gaat, maakt dat je vrijheid en geluk ervaart.

 

Dus mocht jouw geluksscore enigszins tegenvallen en je weet ook dat jouw inkomen en je basisbehoeften daar niet de oorzaak van zijn, richt je dan op andere factoren dan (meer) geld. Zaken als vrijheid, vertrouwen in jezelf en ervaren van regie in je leven, zetten veel zoden aan de dijk als het gaat om ons welbevinden!

 

 

Bron:
Onze succesformule: 1.vertragen 2.voelen 3.emoties managenGeplaatst door Frances van Dinther op 2 mei 2017.

"Ik had altijd profijt van rustgevende oefeningen, maar zelfs deze lijken me niet meer te kunnen helpen.”
Tegenover me zit Michel*, een bijna moedeloze jongeman, die van alles heeft geprobeerd om zo goed mogelijk om te gaan met de druk vanuit zijn werk en zijn privé. Het lijkt hem niet meer te helpen, hij zit in een neerwaartse spiraal en komt er zelf niet meer uit. Michel is door de bedrijfsarts van zijn werkgever doorgestuurd naar mijn praktijk om de training Aanpak van Stress te volgen. Een intake moet uitwijzen in hoeverre zijn problematiek en zijn persoon past bij het programma wat wij als coaches van het platform aanbieden.
 

Michel vervolgt: "Wat me nu het meest beangstigd, is het feit dat ik geen controle meer over mezelf lijk te hebben. Ik voel me gejaagd, geïrriteerd en soms ook erg bang, terwijl ik geen idee heb waar het opeens vandaan komt. Het lijkt uit de lucht te vallen.."
Ik geef aan Michel aan dat het verliezen van je gevoel van autonomie, waarbij je lichaam maar lijkt te doen wat hij wil, heel beangstigend is. Je lijkt een soort speelbal van de golven te zijn geworden en je hebt maar te accepteren wat er gaat gebeuren en af te wachten welk gevoel zich nu weer bij je aandient.

Wanneer ik zie dat mensen deze ervaring hebben en dat het lijkt alsof gevoelens hen gewoon overkomen, zonder dat ze er zelf iets over te zeggen hebben, dan weet ik dat het vijf voor twaalf is. Het lichaam (waar onze gevoelens zich huisvesten), loopt niet meer synchroon met de geest. Sterker nog de geest loopt voorop en maakt de dienst uit en wanneer het lichaam uiteindelijk ‘geen zin’ meer heeft en vermoeid raakt, pijnklachten geeft of zelfs uitschakelt, dan is er alom verbazing: huh, hoe kan dit nu?

 

Het allereerste wat moet gebeuren om het hoofd als het ware weer fatsoenlijk ‘op’ het lichaam te krijgen, is vertragen! Het programma Aanpak van Stress begint ook met vertragen en daar zijn lichamelijke en rustgevende oefeningen, zoals Michel die heeft geprobeerd, heel geschikt voor. Niet voor niets staan yoga, mindfulness en hartcoherentie steeds meer in de belangstelling en terecht!
Maar daarnaast neemt het programma je direct mee in een volgende fase, namelijk je gevoelens beter (leren) voelen. Zonder een sterke relatie op te bouwen met je gevoel, kun je oefenen wat je wilt maar blijft je probleem onderhuids bestaan. En in de laatste fase leren wij al onze klanten om hun de gevoelde emoties te gaan managen. Met behulp van een speciaal stappenplan kon ook Michel de afgelopen maanden stap voor stap werken aan een balans tussen zijn hoofd en zijn lijf.
 

Behalve Michel hebben wij vanaf 2012 honderden mensen mogen begeleiden. En effecten bij klanten in 2016 laat zien dat het lichamelijke welbevinden door het programma gescoord wordt van 5 bij aanvang van het programma naar een 7 na afloop; op het geestelijk welbevinden scoort men van 5 bij aanvang naar een 8 aan het einde van het programma en het energetisch welbevinden gaat van een 4 naar een 8 na afloop!


Dit zijn cijfers waar we trots op zijn en graag met iedereen delen. Maar het resultaat is vooral te danken aan de enorme inzet van onze klant, want als je hieraan begint weet je wat er van je verwacht wordt: oefenen, oefenen, oefenen!

* naam gefingeerd.

Wat heb je nodig om je energiek en vitaal te voelen? Geplaatst door Hermione Tomson op 30 maart 2017.

Recent is mij gevraagd om in een buurthuis in Den Haag een praatje te houden voor mensen die interesse hebben in een goede leefstijl. Wat dan altijd meteen in mij opkomt, is deze waardevolle vitaliteitspiramide van Albert Sonnevelt. De 6 lagen van de vitaliteitspiramide geven helder weer wat je nodig hebt in je leven om je energiek en vitaal te voelen.

 

Een zinvol leven is het belangrijkste element waar we kracht uit halen in ons dagelijks bestaan. Om je vitaal te voelen is het belangrijk je leven een doel te geven. Wat vind je belangrijk? Vervult je met blijdschap? Geeft voldoening? Zorgt voor energie? Maakt je gelukkig? Boeit vrijwilligerswerk je? Is sporten met kinderen je ding? Achterhaal wat je leven zin geeft, want een feit is dat het bijdraagt aan je vitaliteit.

 

Als tweede belangrijk element zijn de ondersteunende relaties, ofwel je sociale netwerk. Het heeft zoveel waarde om mensen om je heen te hebben, met wie je zaken kan delen, of om elkaar te helpen. Het vraagt aandacht dit sociale netwerk te onderhouden, geef het aandacht en je zal zien hoeveel dit voor je kan betekenen. Wie zoek je vandaag eens op?   

 

Hoe je denkt, heeft invloed op hoe je je voelt. Met andere woorden, positief denken heeft sterkte invloed op je gezondheid. Negatieve gedachten, staan vitaliteit in de weg. Immers, daar waar jij je aandacht op richt, groeit, ofwel: Energy flows where the attention goes. Daarmee is het succesvoller jezelf bijvoorbeeld te vragen: wat kan ik doen om slank te worden en daar nog van te genieten ook, in plaats van de vraag te stellen: waarom ben ik zo dik?

 

Herstelmomenten zijn een levensvoorwaarde. Rust is even belangrijk als inspanning. Realiseer je dat je alleen topprestaties kunt leveren als je hier een balans hebt tussen inspanning en ontspanning. Neem daarom tijdens de dag geregeld even een pauze. Daarnaast heeft slapen een vaak onderschatte waarde. Tijdens de nacht geef je dagelijkse gebeurtenissen een plek én pleegt je lichaam het hoognodige herstel. 

 

Beweging geeft je energiesysteem een oppepper. Het is bekend dat bewegen een positief effect heeft op de gezondheid van mensen. Relevanter hierin is om regelmatig te bewegen in plaats van intensief. Daarnaast geven talloze onderzoeken aan dat lichamelijke activiteiten je motivatie en concentratievermogen stimuleren. Je zelfvertrouwen neemt aanzienlijk toe als je beter in je vel zit. Tip: begin met kleine stapjes.

 

Optimale voeding is gezond eten waarbij je alle benodigde bouwstoffen binnenkrijgt om lichamelijk en geestelijk optimaal te functioneren. Denk aan de benodigde vitamines, mineralen, eiwitten, goede koolhydraten en essentiële vetten. Kies in dit kader bij voorkeur voor voeding dat zo weinig mogelijke bewerkingen heeft ondergaan. Kies er verder voor met aandacht te eten, dat zorgt dat je sneller verzadigd bent. 

Bron: www.coachingtobe.eu
Jouw levensverhaal als bron van gelukGeplaatst door Frances van Dinther op 24 januari 2017.

De wereld is een schouwtoneel,

Ieder speelt zijn rol en krijgt zijn deel

 

Beroemde woorden die al in de 16e eeuw gebruikt werden door niemand minder dan William Shakespeare. En vandaag de dag heeft deze uitspraak nog steeds niets aan waarheid ingeboet. Zeker wanneer je ervan uitgaat dat juist dit inzicht je geluk gaat opleveren.

 

Natuurlijk heb je als mens geen zeggenschap over datgene wat ons overkomt, maar de wijze waarop je met tegenslagen, life events, kansen of bedreigingen omgaat, kun je voor een groot deel zelf beïnvloeden.

Juist de onverwachte, onzekere omstandigheden dagen ons als mens uit om opnieuw stelling te nemen en ons leven vanuit een ander perspectief te gaan bezien. Niet zelden is de aanleiding van mensen om aan zichzelf te (moeten) werken onplezierig, maar ik zie in mijn trajecten en trainingen dat deze negatieve beginsituatie anders bekeken wordt wanneer de client eenmaal in een andere modus zit. Hij bemerkt dat al gauw hij wel degelijk iets kan doen aan zijn eigen beleving. Het woord ‘regie’ valt dus heel vaak wanneer ik cliënten vraag: wat is er nu anders dan in het begin?

 

En deze zienswijze laat zich naadloos vergelijken met de favoriete woorden van Shakespeare waar dit artikel mee begon. Wanneer je als mens het gevoel hebt dat je je eigen leven vorm kunt geven, dat je je eigen rol kunt spelen en daarin de regie kunt pakken, dan draagt dat direct bij aan een grote dosis levensgeluk.

Jij bent de hoofdrolspeler in je eigen levensverhaal en als je in staat bent om de regie op te pakken en je eigen verhaal te herschrijven, ervaar je je leven compleet anders dan wanneer je overgeleverd bent aan het lot en daar niets aan kunt veranderen. Het schrijven en vertellen van je eigen levensverhaal is een continu proces, maar het vraagt om extra aanscherping wanneer je omstandigheden minder florissant zijn. Juist dan is het goed om je eigen rol onder de loep te nemen, regie te voeren en desnoods te herschrijven: wat wil je anders gaan doen, hoe moet het verhaal verder gaan, welk plot kun je voor jezelf bedenken?

 

Ook herinneringen zijn verhalen die verteld worden, gekleurde verhalen weliswaar die voor ieder van ons veel subjectiviteit in zich dragen. Maar we koesteren de mooie verhalen uit het verleden en we dragen ze met ons mee in ons hart. Dus wil je jouw verhaal van de toekomst later ook met warmte meedragen in je hart, begin dan met (her)schrijven hoe jij wilt dat het eruit gaat zien. Durf je levensverhaal bij onheil of onzekerheid dus regelmatig te herzien, zie voor je hoe het verhaal zich gaat ontvouwen en pak de rol die je voor jezelf hebt bedacht. Het zal je meer levensgeluk brengen dan welk materieel bezit dan ook!

 

Verdriet dat geen uitweg vindt in tranen, laat andere organen wenen..Geplaatst door Frances van Dinther op 12 oktober 2016.

Al vaker hebben we het op deze website over emoties en de wijze waarop ze zich verklikken in ons lichaam. Daarmee zijn onze emoties van groot belang voor ons welbevinden. Elke emotie heeft een andere favoriete plek in je lichaam om zich te openbaren, alleen we zijn zo druk met ons hoofd bezig, dat we ons hier nauwelijks bewust van zijn.

 

Negatieve emoties verdwijnen niet door ze te negeren, sterker nog ze gaan zich nestelen op een specifieke plek in ons lichaam met -na verloop van tijd- alle gevolgen van dien. Opgekropte emoties beïnvloeden onze fysieke gezondheid, waarbij ons lichaam het toneel is voor de mentale conflicten die zich binnenin ons afspelen. De impact van emotionele onderdrukking op ons immuunsysteem, onze spijsvertering en ademhaling is groot.

 

Behalve ‘ons denken’, dat in ons cognitieve brein zetelt, hebben we ook een gevoelskant, welke wordt aangestuurd door ons emotionele brein. Emoties voelen we terug in ons lichaam en niet in ons hoofd, dat is wel duidelijk. Zonder emoties zou het leven saai en kleurloos zijn, emoties geven je het gevoel dat je leeft, dat je bestaat. Maar ze kunnen ons ook danig in de weg zitten en verhinderen dat we logisch nadenken en tot (goede) actie komen.

 

Juist wanneer we met negatieve emoties geconfronteerd worden, is het goed om deze onder de loep te nemen want ze vertellen je veel over je Zelf. Wat maakt dat je zo emotioneel op iets of iemand reageert?

Als je je realiseert dat je altijd zelf verantwoordelijk bent voor hoe je reageert, zullen anderen geen enkele macht of controle meer over je hebben. In plaats van je boos of bezorgd af te vragen waarom de ander je zo van streek maakt, kun je de situatie als uitnodiging zien om jezelf te verkennen: je innerlijke reacties toe te laten en met een milde blik te observeren. Richt je op zelfinzicht in plaats van anderen de schuld te geven.  Onderzoekers zeggen dat het ‘greep krijgen’ op je emoties voor een groot deel kan bepalen of je succes in het leven hebt of niet.

In de training UJHIJL gaan we met dit gegeven praktisch aan de slag, je zult jezelf door alle oefeningen op verschillende manieren steeds iets beter leren kennen. Vanuit deze kennis, kun je gaan handelen en ingrijpen waar je voorheen passief bleef.

 

 

Alvast een oefening

Probeer eens elke dag je gedachten en je gevoelens over een situatie noteren, gedurende een week. Deze dagelijkse gebeurtenissen hoeven niet perse heel groots en ingrijpend te zijn, juist de kleine situaties kunnen veel informatie geven over de wijze waarop jij reageert. Je zult zien dat je na een week observeren, veel meer weet over jezelf en de wijze waarop jij op situaties reageert!

En smaakt dit naar meer? Meld je dan aan voor de gratis mini-training op deze website.

 

 


 

Heeft Online leren de toekomst?Geplaatst door Frances van Dinther op 2 juni 2016.

Dat we ons als mens willen blijven ontwikkelen, is een feit. Wij Nederlanders hebben persoonlijke ontwikkeling hoog in het vaandel staan. Alleen de wijze waarop we dit doen, is de afgelopen jaren gewijzigd: we willen onszelf blijven ontwikkelen, maar.. liever niet langer klassikaal.

 

Dat wij als natie internationaal voorop lopen in het gebruik van internet is al langer bekend, maar kennelijk heeft dit ook zijn invloed op hoe we nieuwe kennis en vaardigheden willen opdoen. In 2014 deed het marktonderzoeksbureau Markteffect onderzoek naar het leergedrag van Nederlanders. Op het moment dat het onderzoek werd uitgevoerd, bleek al meer dan eenderde van de ondervraagden online te leren. En volgens de helft van de respondenten heeft het online leren de toekomst.

 

Wat is online leren?

Maar wat is online leren dan? En waarin onderscheidt het zich van een reguliere training of cursus? E-learning of online leren is “het vormgeven van formele of informele leersituaties met behulp van informatie- en communicatietechnologie” (Rubens, 2003). Deze definitie gaat uit van een webbased toepassing, dus leren met behulp van internet, dat kan in meer of mindere mate.

 

Voordelen Online leren
Natuurlijk kent het leren met behulp van internet vele voordelen, om er maar een paar te noemen:

  • Je kunt leren waar je wilt en hoeft de deur niet uit
  • Je kunt leren wanneer je maar wilt en je eigen tijdstip bepalen
  • Je kunt je eigen tempo bepalen en herhalen zo vaak als je nodig hebt
  • Je kunt online communiceren met je begeleider of een contactpersoon, maar ook met andere cursisten via een forum of chatgroep
  • Indien gebruik wordt gemaakt van verschillende audio, video en tekstbestanden, is het leeraanbod aantrekkelijk en afwisselend
  • En online trainen is tenslotte een zeer aantrekkelijk alternatief voor de portemonnee!


Effectiviteit Online training
Maar als het nieuwe leren, kennelijk gezocht moet worden in de online variant en je besluit zelf ook te kiezen voor een online training, dan zul je jezelf vast de vraag stellen: is online leren net zo effectief als het reguliere contactonderwijs?
Ook hier zijn de afgelopen periode talloze onderzoeken naar gedaan. Zo heeft de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) een onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat e-learning effectiever of net zo effectief is als traditioneel onderwijs bij het trainen van gezondheidszorg professionals.

 

Uit een gemeenschappelijke conclusie van bijna 300 studies naar de effectiviteit van online leren, kan gesteld worden dat: met online instructie worden even goede leerresultaten bereikt als met traditionele instructievormen. Dit geldt in verschillende domeinen, voor opleidingen en voor leren op de werkplek, bij verschillende typen leerresultaten en bij cursisten met verschillende achtergronden.

 

Meer weten?
Wil je meer lezen over de effectiviteit van Online leren?

Lees dan het artikel van Mary Dankbaar, programmamanager e-learning aan de Erasmus universiteit en voorzitter van de werkgroep e-learning van de Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs (NVMO). Klik op de link om er te komen.

 

 

Bron: Artikel Effectiviteit online leren
Hoe emotioneel intelligent ben jij?Geplaatst door Frances van Dinther op 23 februari 2016.

Vrijwel iedereen die de eindevaluatie van het programma "Uit je hoofd, in je lijf" heeft ingevuld, na afloop van het programma, geeft aan: ik ervaar minder stress, want ik ben me veel bewuster van mezelf, wat wél en niet goed is voor mij. Een mooi begin om meer verder te komen in het leven!

 

Bewustzijn over je lichaam, de emoties die zich daarin laten horen, bewust zijn van hoe hoe je reageert op stressvolle situaties en ook bewust zijn wat goed werkt voor jou om je snel (en duurzaam) weer beter te voelen! Dat is de opbrengst van de training in een notedop. Wij als coaches van het programma, gaan ervan uit dat we onze cliënten een eerste solide basis hebben gegeven, een basis van waaruit ze zelf verder kunnen. Deze basis komt in feite neer op het ontwikkelen van een stuk ‘emotionele intelligentie’. Je bent in staat om je emoties veel beter te herkennen, ervaren, plaatsen en te verwerken, ten gunste van meer balans en meer geluk in je leven.

 

Wil je bij jezelf checken in hoeverre jij ‘emotionele intelligentie’ als bagage al bij je hebt? Lees dan onderstaand artikel, het is een vrije vertaling uit het Engels, dat eerder verschenen is op de website Success. En kom je er na het lezen achter dat je er qua emotionele intelligentie 'wat bekaaid vanaf komt', dan kunnen wij je misschien op weg helpen ;)

 

Ik heb emotionele bagage als ik de volgende punten kan herkennen en kan toepassen bij mezelf:

 

1. Je kunt opmerken en verwoorden als je het mis hebt

Het is veel gemakkelijker in de verdediging te schieten (boos te worden ) of juist schuld en schaamte te ervaren en zo je verantwoordelijkheid te ontlopen. Een emotioneel intelligente reactie komt erop neer dat je niet alleen erkent dat je fout zit, maar dat je bovendien zelf-compassie voelt voor je eigen daden. Niet blijven hangen in schuld, maar jezelf ook kunnen vergeven. Van daaruit kun je de boel weer ‘repareren’.

 

2. Je bent je bewust van je vooroordelen

We zijn allemaal opgegroeid met vooroordelen en hokjes-denken. Je bent als mens nu eenmaal in een stereotype wereld gesocialiseerd. Maar dat betekent niet dat je dit zo klakkeloos moet blijven aannemen. De mate van zwart-wit denken is wat wijze en ontwikkelde mensen onderscheidt van de rest. Het is daarom belangrijk om je eigen (soms onbewuste) vooroordelen regelmatig te onderzoeken en te zien hoe ze jouw besluiten en acties kunnen beïnvloeden. Hiermee maak je een begin om je ingesleten patronen te veranderen.

 

3. Je erkent de waarde van je bestaan en gebruikt dit verstandig

Dit punt raakt wat mij betreft aan het ervaren van een stuk dankbaarheid. Het regelmatig beseffen waar je bent geboren, wat je allemaal kunt doen in dit leven en welke positieve invloed je kunt hebben op anderen, maakt dat je bewuster met je leven en je gedrag om gaat.

 

4. Je brengt afstand tussen voelen en reageren

Door het regelmatig beoefenen van ontspanning, yoga en meditatie word je je steeds meer bewust van jezelf en je reacties op de omgeving. Je leert als het ware een stuk ruimte te plaatsen tussen ‘dat wat je ervaart’ en ‘hoe je je daar vervolgens bij voelt’. Dit betekent dat je niet direct in een emotie hoeft te schieten als iets je overkomt, maar dat je eerst kunt aanschouwen (hee, wat gebeurt er?), alvorens met een milde, zorgvuldigere en vaak productieve reactie te komen.

 

5. Je laat bewust kwetsbare en lastige gevoelens toe

Ons ego wil ons graag laten zitten in het gebied waar het comfortabel is, waar we ons zeker voelen en waar we controle over hebben. Onbewust negeren of verzetten we ons tegen gevoelens die ons kwetsbaar, onzeker, angstig of onveilig maken. Maar wat mis je allemaal in je leven als je de donkere kant niet durft toe te laten?

Emotioneel intelligente mensen weten dat deze kant erbij hoort en dat wanneer je negatieve gevoelens herkent en erkent als ze zich voordoen, dat ze juist heel veel voor je kunnen doen, dat ze je soms zelfs kracht kunnen geven en dat ze jou op de lange termijn zeker sterker maken!

 

6. Je hebt mededogen voor jezelf en anderen

Het oordelen is de kern van haat. Het is de brandstof voor ongezonde relaties met onszelf en met anderen. Als je daarentegen leert om mededogen of compassie te voelen voor jezelf en voor anderen, dan kom je steeds dichter bij duurzaam geluk.

 

7. Je durft hulp te vragen

Het is in onze maatschappen een kracht om onafhankelijk te zijn en vooral op jezelf te vertrouwen. Natuurlijk is het mooi wanneer je een zekere mate onafhankelijkheid in het leven kunt ervaren, maar  vergeet niet dat het vragen en kunnen ontvangen van hulp juist een teken is van moed en kracht.

Bovendien stel je door hulp te vragen, een ander in de gelegenheid om juist weer hulp te kunnen geven. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

  

8. Weten wanneer je moet stoppen en wanneer je moet volhouden

In onze maatschappij worden eigenschappen als volharding, doorzetten en daadkracht als positief gezien. Op zich kan ik het daar best mee eens zijn, maar het gaat ook hier om een balans. Heel vaak laten we ons ego bepalen  hoe we ons moeten gedragen en doen we er soms een schepje bovenop terwijl dit helemaal niet productief meer is. Als je emotioneel intelligent gedrag vertoont, dan laat je zien dat je een situatie altijd vanuit een afstand kunt aanschouwen: soms is het beter om te stoppen met werken, met een relatie, met proberen etc. Erkennen dat een route ten einde is, is een teken van gezonde waarneming.

 

9. Je beseft: des te meer wij weten, des te minder we eigenlijk weten

Zen leraar Shunryu Suzuki zegt, "In de gedachte van een beginner zijn er vele mogelijkheden, in de gedachte van een expert zijn er maar enkele." Dat geeft aan dat voor diegenen die erin geloven dat zij alle kennis al bezitten, er niet veel ruimte voor nieuwe kennis overblijft. Als je emotionele intelligentie bezit, dan besef je regelmatig dat je een misstap kunt begaan, dat er tijden zijn dat je in een negatieve spiraal verkeert, maar ook: dat je kunt leren van je fouten. Het gaat erom dat je herkent en erkent wat er gebeurt met jou, dat je met regelmaat kijkt naar je eigen aandeel in het geheel en dat je beseft dat je altijd weer opnieuw kunt beginnen!

Bron: Success
The serious business of happinessGeplaatst door Frances van Dinther op 31 december 2015.

  

Enkele jaren geleden kreeg ik een dvd in handen, met de titel: ‘The serious business of happiness’. De titel leek mij in eerste instantie een vreemde woordkeus: is geluk een serieuze zaak dan?

 

Deze combinatie van woorden krijgt in het ons huidige tijdperk weer een andere lading. We hebben mondiaal en lokaal steeds vaker te maken te maken met geweldsuitbarstingen als gevolg van verschillen tussen arm en rijk, verschillen in opvattingen en verschillen in geloofsovertuigingen.

Terwijl door voortdurende immigratie de samenstelling van ons land en de landen om ons heen, steeds weer verandert en zal blijven veranderen. We ervaren stress door alles wat er van buiten op ons af komt en velen kiezen voor geweld als uiting van stress.

 

Soms besef ik mezelf onvoldoende dat ik als individu ook een stukje vrede aan de wereld kan geven. De wereld zoals hij nu is, is immers niet meer dan een optelsom van wie wij allemaal met elkaar zijn. Wij máken de wereld, wij dragen ieder voor zich bij aan vrede en aan conflict.

 

Ik kan echter alleen iets beteken voor de wereld om mij heen als ik vrede in mezelf ervaar. Dus als ik mijn eigen vrede weet te ontwikkelen, dan kan ik dit doorgeven aan jou en jij geeft het op jouw beurt weer door aan een ander.

 

Maar is het echt mogelijk om vrede en geluk in mijzelf ontwikkelen, kan ik werkelijk een zaadje van vrede planten en dit laten groeien?

 

Vele wijze mensen hebben zich hier de afgelopen eeuw over uitgelaten. Zo ook in de dvd “The serious business of happiness”. Waar het in grote lijnen om gaat is dat we onze focus moeten veranderen om geluk in onszelf te vinden. Kijk niet naar buiten, kijk niet naar materie, status, geld en doelen die je wilt bereiken of wat juist niet lukt om te bereiken, maar kijk naar binnen. Wat gaat er om in jou? Praat met jezelf, zorg voor een regelmatige interactie met jezelf.

 

Kijk dus niet waar je moet komen, maar kijk naar waar je staat, wat je aan het doen bent en doe dit met 100 procent aandacht. Dat levert steeds een stukje vrede op, niet alleen voor jezelf maar ook voor de ander. Het mooiste cadeau wat je jezelf en een ander immers kunt geven, is oprechte AANDACHT.

Wat je lichaam je vertelt.. Geplaatst door Frances van Dinther op 4 september 2015.

 

Iedereen is op zoek naar antwoorden op belangrijke levensvragen. Wie ben ik? Waar word ik nou echt blij van? Wat zijn mijn valkuilen? Waar wil ik naar toe in mijn leven? Bij deze vragen wordt er vaak, en deels terecht, gedacht dat de antwoorden te vinden zijn in ons brein. Dat is immers onze fabriek waar zinnige en logische redeneringen vandaan komen.

 

Ik wil je in dit artikel uitnodigen om verder te kijken dan de output van je brein. Want je bent veel meer dan alleen je denken. De rest van je lichaam kan je ook genoeg signalen geven die je vertellen of je op het goede spoor zit of dat je juist moet stoppen met bepaald gedrag of bepaalde keuzes. Luisteren naar wat je lichaam zegt, kan je veel opleveren.. aan inzichten en misschien ook wel aan tijd.

 

Luisteren naar je lichaam is niet nieuw. Al reeds 2500 jaar geleden was het in het oosten van deze wereld, gebruikelijk om naar het lichaam te kijken als een fysieke manifestatie van de ziel. De oudst bekende geneeskundige teksten uit China stammen uit de periode tussen de 14e en de 11e eeuw voor Christus ten tijde van de Shang dynastie. De oosterse diagnostiek is de kunst van ‘het zien onder de oppervlakte’ en ‘het waarnemen van het dieperliggende’, ofwel de innerlijke waarheid. Het lichaam vertelt je derhalve niet alleen iets over je gezondheid, maar ook over je welbevinden in het algemeen en niet te vergeten het gedrag dat je laat zien. Kijk eens naar iemands gezicht: hoe is de mond gaan staan, wat spreekt er uit de ogen?

 

Wanneer wij leren te luisteren naar ons lichaam, dus écht luisteren en de ogen en oren ‘naar binnen richten’, de tijd hiervoor nemen en opmerken wat er speelt, dan verkrijg je informatie die je verder kan helpen op je levenspad. Ik geef een simpel voorbeeld: vorig jaar ontving ik een cliënt in mijn praktijk, een dame van midden veertig die slecht in haar energie zat. Ze was inmiddels uitgevallen en zat thuis. Ze vroeg mij om haar te helpen haar energie weer terug  te krijgen en uit te vinden wat haar nu al die jaren tegenwerkte. We stelden diverse lichamelijke  klachten vast, maar een opvallende klacht was de enorme jeuk aan haar armen, waar geen enkel medicijn tegen hielp. Gaandeweg het traject verminderde de jeuk en na ongeveer een half jaar was het geheel verdwenen. Mijn cliënt leerde oa. door het Uit je hoofd-programma dat de jeuk haar al die tijd wel degelijk iets te vertellen had. Het ontstond uitsluitend wanneer ze in de uren vóór de jeuk, zichzelf en haar behoeften onderdrukt had, wanneer ze gevoelens van boosheid, frustratie of teleurstelling negeerde. De jeuk was een directe uiting van onderdrukte gevoelens die het lichaam als uitweg kozen.

Het was eigenlijk prachtig om te zien dat haar lichaam direct reageerde als ze in de periode daarvoor onachtzaam was geweest. Van een hekel aan de jeuk, zag ze het na verloop van tijd als een waardevol kompas: waar ben ik vergeten in te grijpen? Wat kan anders?

 

Het lichaam zou je in dit opzicht wellicht kunnen zien als een soort afvalbak waar gevoelens terecht komen als ze geen andere uitweg kunnen vinden. Het wordt iets poëtischer geïllustreerd in een prachtige uitspraak, waarvan ik de bedenker niet meer kan achterhalen: “emoties die geen uitweg vinden in verdriet, laten alle andere organen wenen.”

 

Leren luisteren naar je lichaam vraagt echter een geoefend oor, het is niet iets wat je van de ene op de andere dag kunt leren, het vraagt volharding en het vraagt openheid om zonder oordeel te kunnen kijken naar ‘wat zich voordoet’.

 

 

De route naar geluk: bestaan er tips en trucs?Geplaatst door Frances van Dinther op 23 juni 2015.

Laat ik maar met de deur in huis vallen: simpele tips en trucs bestaan helaas niet!

Natuurlijk zijn er rijtjes, regels, adviezen die je kunnen helpen op je pad naar meer beleving, bezieling en geluk, maar de route naar geluk zul je zélf moeten afleggen en deze route is lang, vraagt moed en soms uitermate vervelend. Het even skippen van lastige emoties lukt daarbij helaas niet. Net zoals ik in mijn vorige artikel benoemde, zijn jouw negatieve emoties erg zinvol, ze vertellen je namelijk iets over jouzelf. Maar je zult eerst goed moeten luisteren om de waarde ervan te onderkennen.

 

En wil je dus echt een zinvol en bevredigend leven vol geluk en verbondenheid opbouwen, dan zul je moeten kijken naar datgene wat je in de weg staat. Daarmee bedoel ik: kijken naar datgene wat er achter jouw negatieve emoties zit. Als je je eigen angsten, gevoelens van schaamte en kwetsbaarheid onder ogen ziet, wat hebben zij jou dan te vertellen? Wat maakt je zo beschaamd? Welke gedachten liggen daaraan ten grondslag?

Uit deze redenering blijkt al dat de route naar geluk er eentje is waarbij je éérst met een lampje gaat kijken naar wat jou dwars zit, wat je tegenhoudt in dit leven. Als je daar je antwoorden op kunt vinden, dan pas kun je verder lopen en een nieuwe richting uitproberen.

 

Met behulp van onze training helpen we mensen dit pad te verkennen. Het gaat erom dat je jezelf echt leert kennen: met alle ‘verboden’ emoties die je bij je draagt: schaamte, jaloezie, schuld, boosheid. Geen emoties waar we vaak of graag over praten, maar wél emoties die we allemaal kennen en die jou kunnen helpen om jezelf te leren kennen, als je ze tenminste wilt bekijken. Ook in de training ‘Uit je hoofd’, ligt de focus op ‘zelf-ontdekking’ en leg je een pad af dat diverse hobbels en hindernissen kent. Je kunt echter altijd een beroep doen op de aangesloten coaches: zij helpen je met alles wat je tegen komt, ze leggen zaken uit, stellen je gerust en stimuleren je waar nodig.

 

Ik zeg vaak tegen cliënten: ik wou dat ik een toverstaf had, waarmee ik jou van al je problemen kon verlossen. Helaas of misschien juist wel ‘gelukkig maar’ is de werkelijkheid dat je het toch echt zelf moet doen. Het grote voordeel van de doe-het-zelf-aanpak, is dat de winst echt door jou behaald wordt. Bovendien zorgt deze stap-voor-stap aanpak ervoor dat het resultaat wat je behaalt, ook duurzaam is. Door elke keer een nieuw inzicht op te doen, raak je er steeds meer mee verweven en zul je je nieuw ontwikkelde gewoonten niet zo snel meer kwijt raken.

 

En als je eenmaal op deze route (lees: zelfontdekkingstocht) naar geluk zit, dan helpen alle tips en adviezen die je kunt vinden in tijdschriften en artikelen, natuurlijk mee om nog meer uit je leven te halen. Ook op deze site besteden we regelmatig aandacht aan manieren om meer positiviteit te ervaren of je zelfvertrouwen op te vijzelen, maar beschouw alle tips en adviezen als een soort handreiking waarmee je nieuwe stappen kunt zetten. Het echte zware werk bestaat uit een gedegen aanpak die weliswaar veel inzet vergt, maar die enorm bevredigend zal zijn.