Home Inloggen Begin mei start weer een opleiding tot coach! Uit Je Hoofd, In Je Lijf Hervind evenwicht tussen hoofd, lichaam en emoties

 

Bedrijven

 

 

De digitale trainingen van het platform 'Uit je hoofd, in je lijf' zijn uitermate geschikt om aan een groep medewerkers aan te bieden. Dat kan via een blended groepstraining, die bestaat uit samenkomsten in een Virtual Classroom en een samenkomst op locatie. Het programma wordt in een virtuele omgeving met de trainer doorlopen en daarnaast vindt er een/enkele live bijeenkomst(en) plaats. Door het programma en het oefenen met elkaar, beperkt de ontwikkeling zich niet alleen tot de individuele medewerker, maar wordt de groep als geheel en de samenwerkinger beter van!

Het resultaat van het programma is een combinatie van kennis, inzichten en vaardigheden die worden opgedaan, die men ten gunste van zichzelf en de groep kan gaan inzetten.

 

Een andere goede mogelijkheid is om, indien het een grote groep medewerkers betreft,  een groep medewerkers toegang te verschaffen tot de digitale training en tegelijkertijd verdieping aan te brengen middels enkele intervisiegesprekken met de groep. De contacturen met de trainer zijn weliswaar beperkt, maar het programma en de invloed op het team, kan desondanks op groepsniveau worden gedeeld.

 

Een derde mogelijkheid is om een groep medewerkers enkel toegang te verschaffen tot de digitale training. Elke medewerker volgt de training in eigen tempo en heeft daarbij de vrijheid om zaken steeds weer opnieuw door te nemen, te pauzeren en te hervatten binnen een termijn van negen maanden.

 

 

Hoe werkt het?

Afhankelijk van de grootte van de groep en de persoonlijke voorkeur zal men samen met de trainer een keuze maken voor de blended groepstraining, dan wel de digitale training in combinatie met intervisiegesprekken.

Wanneer men kiest voor de groepstraining, dan zal de stof in enkele dagdelen op een externe locatie worden aangeboden. Per dagdeel komen enkele modules van de training aan bod. Hierbij wordt niet alleen ingegaan op de theorie, de opdrachten en de oefeningen, maar is er heel nadrukkelijk ook ruimte voor het persoonlijke verhaal en het verhaal van de groep.

Deze teamcoaching geeft de groep extra inzicht hoe alle steeds terugkerende zaken en hindernissen, op een andere wijze kunnen worden aangepakt en waar mogelijk kunnen worden gekoppeld aan de inhoud en oefeningen van het programma.

 

Een andere goede optie is om intervisiegesprekken op groepsniveau of teamniveau te combineren met de digitale training. Het grote voordeel van deze variant is dat medewerkers in eigen tempo en in alle vrijheid de aangeboden stof tot zich kunnen nemen en daarnaast worden gestimuleerd door de ervaringen van de groep. Door vooraf, tijdens en na het programma intervisiegepsrekken te plannen, kan de trainer de groep stimuleren, alsmede het verhaal van de groep in relatie tot het programma naar voren halen.

 

Niet alle coaches in Nederland bieden dit traject aan, neem voor meer informatie contact met ons op.

 

De voordelen van het bedrijfsprogramma op een rij

►        Er is zijn meerdere varianten mogelijk, wat de keuze ook wordt, het betreft altijd maatwerk 
►        Er is ruimte voor het persoonlijke verhaal en het verhaal van de groep 
►        De inzichten uit het programma worden gekoppeld aan het groepsproces
►        De coach stimuleert de groep, waardoor motivatie en doozettingsvermogen worden versterkt
►        Voor de groepstraining geldt: meer begeleiding zorgt voor meer verdieping van het programma 
►        Voor de digitale variant geldt: geheel eigen tempo en veel vrijheid tijdens het programmaWebdesign Groningen | van Heemstra WebdesignWebdesign